IMPEL Logo

Beheer van mijnbouwafval

2019

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

De mijnbouw is altijd een bron van grondstoffen geweest voor de mens, maar heeft tegelijkertijd veel milieuproblemen veroorzaakt. Enorme hoeveelheden winningsafval, vaak achtergelaten, zijn bronnen van vervuiling en gebieden van geotechnische en hydrogeologische instabiliteit. Na talrijke ongevallen met mijnbouwactiviteiten heeft de Europese Commissie nu de Richtlijn 2006/21/EG betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (bekend als de Mijnbouwrichtlijn) aangenomen, die Richtlijn 2004/35/EG heeft gewijzigd.

De Mijnbouwrichtlijn voorziet in de vaststelling van de voorwaarden voor de toepassing van de richtlijn.

De Mijnbouwrichtlijn voorziet in maatregelen, procedures en richtsnoeren om nadelige gevolgen voor het milieu, met name voor water, lucht, bodem, fauna en flora en landschap, en daaruit voortvloeiende risico's voor de volksgezondheid te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Vervolgens zorgt elke lidstaat ervoor dat de mijnbouwondernemingen een afvalbeheersplan opstellen voor de minimalisering, behandeling, nuttige toepassing en verwijdering van winningsafval, rekening houdend met het beginsel van duurzame ontwikkeling.

Dit project is bedoeld om de omzetting van de richtlijn door de verschillende lidstaten (LS) te vergelijken teneinde gemeenschappelijke richtsnoeren voor een beter beheer van winningsafval te evalueren en een beeld te krijgen van de omzetting/terugwinning van mijnbouwafval in elke LS volgens het Europese concept van de circulaire economie.

Verwachte resultaten:

  • Rapport over de beoordeling van het beheer van mijnbouwafval op basis van de verschillende ervaringen van de projectpartners en, uiteindelijk, voorstellen voor recycling/hergebruik van dit type afval.
  • Een gemeenschap opbouwen om de dialoog voort te zetten en de kennis over dit voortdurend evoluerende onderwerp te versterken, vooral op het gebied van essentiële grondstoffen.

 

Number: 2021/08-WP7, 2019/12 – Status: Lopend – Period: 2019 – Topic: Water en land - Tags:

Subscribe to our newsletter