IMPEL Logo

Het regelgevingsinstrumentarium in kaart brengen

2016

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

De regelgevende toolkit is niet algemeen bekend of volledig begrepen in zijn geheel als gevolg van snelle veranderingen in de regelgevende praktijk en de vooruitgang in de technologie. Dit project wil de praktijken identificeren die voornamelijk in Europa maar ook wereldwijd worden gebruikt (via vragenlijsten en literatuuronderzoek) zodat ze in kaart kunnen worden gebracht in het compliance spectrum. Dit zal het begrip van alle regelgevers vergroten, zodat zij deze nieuwe instrumenten en praktijken op passende wijze kunnen toepassen om de naleving te bevorderen.

Alle regelgevers streven naar 100% naleving van hun gereguleerde sites, maar geen enkele heeft dit bereikt. Traditionele praktijken zoals inspectie zijn de ruggengraat van onze toolkit, maar op zichzelf hebben ze ons doel niet bereikt. Welke aanvullende instrumenten kunnen we gebruiken naast inspectie om utopia te bereiken? Het voorstel is om voorbeelden van praktijken te verzamelen en hun gebruik in kaart te brengen in het nalevingsspectrum om te bepalen waar ze het meest effectief worden geacht. Dit omvat conventionele instrumenten zoals inspectie, administratieve boetes en naam en faam, maar zal ook trachten zoveel mogelijk opkomende technieken in kaart te brengen, zoals vrijwillige verbintenissen, welvaartsovereenkomsten (gebruikt in het Noord-Ierse milieuagentschap), naam en faam, enz.

Dit project zal voortbouwen op de Choosing Appropriate Interventions projecten door zo volledig mogelijk in beeld te brengen wat de opties zijn.

Door te begrijpen welke opties beschikbaar zijn, zullen regelgevers in staat zijn de beste instrumenten voor de betreffende taak te identificeren. Het is echt transversaal omdat het van toepassing is op alle wetgeving.

 

Number: 2016/18 – Status: Voltooid – Period: 2016 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter