IMPEL Logo

Minimumcriteria voor inspecties: Planning en rapportage

1998 - 1999

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Achtergrond

IMPEL heeft de reeks richtsnoeren inzake minimumcriteria voor inspecties, die de basis vormden voor de RMCEI-verordening, afgerond en een Reference Book for Environmental Inspection gepubliceerd. De leidraad omvat de volgende documenten:

  • Algemene beginselen (november 1997)
  • Frequentie van inspecties (Dec 1998)
  • Zelfcontrole door de exploitant (dec 1998)
  • Planning en rapportage van inspecties (juni 1999)

Projectbeschrijving

Inspecterende autoriteiten moeten plannen voor inspectieprogramma's opstellen. Daarin moeten de relevante doelstellingen van de specifieke autoriteit worden opgenomen en moet rekening worden gehouden met verschillende belangrijke elementen zoals de te inspecteren bedrijfstakken, de beschikbare middelen, de voor inspecties beschikbare tijd, de frequentie van routine-inspecties, reactieve inspecties en prioritering.

Inspecterende autoriteiten moeten ook verslagen over inspectieprogramma's opstellen voor een of meer doelgroepen, zoals het publiek of de wetgever (voor terugkoppeling naar wetgeving). Er worden verschillende doelstellingen van dergelijke verslagen gegeven, die zullen verschillen naar gelang van de doelgroep. Er worden belangrijke elementen van de verslagen voorgesteld zoals het aantal uitgevoerde inspecties, de mate van naleving en de mate van succes bij het voldoen aan de eisen van het plan.

Een goede praktijk zou zijn de plannen en verslagen ter beschikking van het publiek te stellen. Er worden voorstellen gedaan betreffende de toegankelijkheid en de verspreiding van plannen en verslagen.

Number: 1999/03 – Status: Voltooid – Period: 1998 - 1999 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter