IMPEL Logo

Netwerken milieuconferentie

2016 - 2016

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Er zijn twee hoofdthema's die de behoefte aan deze conferentie bepalen:

  1. Het versterken van de samenwerking in de handhavingsketen en,
  2. Het stimuleren van verdere innovatie in naleving en handhaving.

Het idee van een Netwerkconferentie is essentieel als we willen onderzoeken en bekijken hoe we de handhavingsketen als geheel kunnen verbeteren. Daartoe is verdere afstemming met zuster organisaties nodig: EU FJE (EU Judges network) en ENPE (EU prosecutor network) en ENVI CrimeNet is nodig.

Het doel is om case studies van goede samenwerking en beste praktijken tussen vergunningverleners/inspecteurs, officieren van justitie, rechters en politieagenten te belichten. We zullen lessen en casestudies laten zien waar dingen beter hadden gekund en wat we allemaal kunnen doen om de bescherming van het milieu te verbeteren. In de sessies van de conferentie moet bijzondere nadruk worden gelegd op de verbanden en de communicatie tussen elk onderdeel van de keten.

Tegen de achtergrond van de uitdagingen op het gebied van middelen waarmee veel agentschappen en handhavingsorganisaties worden geconfronteerd, moeten wij allen slimmere en efficiëntere manieren toepassen om onze beperkte budgetten en personele middelen te gebruiken. De conferentie zal daarom trachten de aandacht te vestigen op gebieden van innovatie in naleving en handhaving langs de keten.

Op algemeen niveau is een betere, meer diepgaande samenwerking tussen de netwerken een duidelijk doel voor ons allen. We zullen ernaar streven beter met elkaar te communiceren en op een meer gestructureerde basis samen te werken met de extra mogelijkheid dat toekomstige gezamenlijke projecten op een meer regelmatige basis worden uitgevoerd. Vanuit IMPEL’s oogpunt is het gewenste resultaat meer specifiek feedback en bijdrage aan het werk dat we hebben gedaan om de ‘Implementation Challenge’ te begrijpen. Met andere woorden, wat zijn de belangrijkste lacunes in de uitvoering en handhaving van de milieuwetgeving in Europa en
wat kunnen we doen en wat doen we om die lacunes op te vullen. De gebieden die door de conferentie over handhaving en innovatie worden belicht, moeten stimuleren en oplossingen bieden om verschillende van die lacunes op te vullen.

Gerelateerde bestanden/informatie

 

 

Number: 2016/24 – Status: Voltooid – Period: 2016 - 2016 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter