IMPEL Logo

Regulering van olie en gas op het land

2015 - 2019

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Het intense publieke debat over de schaliegasindustrie heeft de aandacht gevestigd op de hele onshore olie- en gasindustrie, hoe deze is gereguleerd en wat als beste praktijk voor de industrie wordt beschouwd.

Het EU-regelgevingskader is onlangs beoordeeld door de Europese Commissie (EC), die een ‘Recommendation’ for minimum principles for the extraction of hydrocarbons (including shale gas) using hydraulic fracturing heeft gepubliceerd, met de bedoeling de uitvoering ervan in augustus 2015 te evalueren. Daarbij is echter niet gekeken naar de bestaande praktijken van de onshore olie- en gasindustrie.

Daarnaast is een uitgebreide herziening van de BREF voor het beheer van afval van de winningsindustrieën in gang gezet, die voor het eerst aanbevelingen zal bevatten om afval afkomstig van de onshore olie- en gasindustrie – zowel conventioneel als onconventioneel.

De publicatie van de EC’s aanbeveling (en komende herziening in 2015), gekoppeld aan de lopende herziening van de BREF, zijn belangrijke mijlpalen in het bepalen van de toekomstige richting van hoe de onshore olie- en gasindustrie in Europa wordt gereguleerd.

Fase I & II

Deze eerste fase van het project had tot doel de bestaande beste praktijken in de onshore olie- en gasindustrie in heel Europa te bestuderen, teneinde lessen te trekken en de beste praktijken in de lidstaten te identificeren.

Doelstellingen van het project:

  • Inventariseren van gemeenschappelijke benaderingen en wetgevingsinterpretaties in de lidstaten met betrekking tot de uitvoering van EU-richtlijnen voor de onshore olie- en gasindustrie
  • Identificatie van goede praktijken (BBT) in de industrie, over de verschillende regelgevingsstelsels heen
  • Identificeer eventuele hiaten in het regelgevingsproces
  • Vervaringen uitwisselen over implementatie, naleving, handhaving en monitoring van verschillende aspecten van de industrie (bijv. afval, affakkelen, grondwater, watergebruik).

Fase III

Het doel van de tweede fase is voort te bouwen op de werkzaamheden van 2015, 2016 en 2017 en de aanpak van de deelnemers’ op een aantal kritieke punten veel gedetailleerder te beoordelen, teneinde waar mogelijk beste praktijken te definiëren, te delen en te bevorderen. Het project heeft tot doel de regelgevers meer vertrouwen te geven in het verstrekken van consistente en betrouwbare informatie aan het publiek, de sector en de beleidsmakers. Het kan ook dubbel werk voorkomen en consistente en evenredige regelgeving binnen en buiten het IMPEL-netwerk bevorderen. Ten slotte kan het de dialoog met regelgevers in niet-IMPEL-landen die hun industrie hebben ontwikkeld of aan het ontwikkelen zijn, informeren en ondersteunen.

Verwachte resultaten

  1. Een meer samenhangend begrip van de milieuprestaties van de onshore olie- en gasindustrie
  2. Een vollediger beeld van wat regelgevers beschouwen als beste praktijk op belangrijke punten
  3. Consistentie in uitvoering en handhaving van regelgeving bij IMPEL-leden
  4. Capaciteitsopbouw voor regelgevers
  5. Groot vertrouwen van het publiek in de regelgevers en hun beslissingen
  6. Bruikbare en betrouwbare informatie voor beleidsmakers en BREF-auteurs

Number: 2015/03 - 2016/03 - 2017/02 - 2018/02 - 2019/02 – Status: Voltooid – Period: 2015 - 2019 – Topic: Industrie en lucht - Tags:

Subscribe to our newsletter