IMPEL Logo

Praktische toepassing van de beginselen van betere regelgeving ter verbetering van de efficiëntie en doeltreffendheid van milieu-inspectiediensten

2009

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Dit IMPEL-project had tot doel praktische oplossingen te bieden en goede praktijken uit te wisselen tussen milieu-inspectiediensten in Europa over initiatieven om de efficiëntie en effectiviteit van regelgevende activiteiten zoals vergunningen en inspecties te verbeteren. De voordelen van het project waren:

  • Het uitwisselen van beste praktijken en praktische oplossingen voor gemeenschappelijke problemen van inspectie-instanties, wat het milieu, het bedrijfsleven en het publiek ten goede zal komen.
  • Bieden van bewijs van de resultaten en effectiviteit van betere regelgeving.
  • Informeer Europese en nationale wetgevers over beste praktijken bij de tenuitvoerlegging van wetten.

Er zijn een aantal trends in de aanpak van betere regelgeving vastgesteld:

  • Grootschaliger gebruik van alternatieven voor vergunningen op maat, bijvoorbeeld algemene bindende voorwaarden.
  • Meer aanwijzingen voor een sectorale aanpak, bv. streven naar overeenstemming over prestatiedoelstellingen die verder gaan dan de minimumnormen in de regelgeving.
  • Stroomlijning of integratie van benaderingen voor bedrijven die op meerdere locaties soortgelijke activiteiten verrichten.
  • Het samenbrengen van verschillende soorten inspectieactiviteiten in een enkel of geharmoniseerd proces dat de coherentie vergroot en de kosten voor het bedrijf en de autoriteiten verlaagt.
  • Het identificeren van mogelijkheden voor andere inspectiediensten, of zelfs commerciële organisaties, om inspectieactiviteiten uit te voeren waar dat effectiever is.
  • Regatief weinig initiatieven omvatten een beoordeling van de beoogde voordelen met betrekking tot milieuresultaten of kostenbesparingen voor bedrijven en regelgevende instanties.

 

Number: 2009/04 – Status: Voltooid – Period: 2009 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter