IMPEL Logo

Project voor hergebruikte brandstoffen (RDF)

2017

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Refuse Derived Fuel (RDF) is een afvalbrandstof die wordt geproduceerd door vast afval te versnipperen en te drogen. Het bestaat voornamelijk uit brandbare componenten van stedelijk en industrieel afval zoals papier, hout en plastic. RDF wordt in grote hoeveelheden vervoerd binnen de Europese Unie en wordt gebruikt om energie en warmte te produceren.

Dit project bestudeert de wetgeving die relevant is, onderzoekt hoe RDF wordt geproduceerd, welke materialen worden gebruikt voor de productie en de kwaliteitsaspecten van de verschillende gebruikte methoden. Hoe RDF wordt behandeld en vervoerd van productie tot uiteindelijke nuttige toepassing zijn ook belangrijke aspecten om te onderzoeken. Dit maakt het mogelijk een beter inzicht te krijgen in RDF-gerelateerde kwesties en gezamenlijke richtsnoeren op te stellen over bijvoorbeeld hoe RDF worden gedefinieerd, welke afvalcodes van toepassing zijn en welke informatie en gegevens voor de bevoegde autoriteiten belangrijk zijn om te controleren in het proces van voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Verwachte resultaten:

  • Uitwisseling van informatie en gegevens over RDF-productie, -terugwinning en overbrenging door de deelnemende lidstaten
  • Beter inzicht in RDF-gerelateerde kwesties zoals definities, wetgeving en handhaving
  • Ontwikkeling van richtsnoeren voor specifieke eisen inzake voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming voor overbrenging van DTO's
  • Stimuleren van consistente toepassing van voorafgaande schriftelijke kennisgevingsprocedures voor RDF tussen de bevoegde autoriteiten in de lidstaten.

Number: 2017/08 – Status: Voltooid – Period: 2017 – Topic: Afval en TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter