IMPEL Logo

REMAS - IMPEL Vereisten van Remas Criteria

2004

Voltooid

Beschrijving en doelstellingen van het project

Dit rapport is opgesteld om de standpunten van IMPEL&rsquo te verwerken binnen het Remas-project, en in het bijzonder met betrekking tot de ontwikkeling van de ‘Remas Criteria’. Het Remas-project wordt medegefinancierd door het LIFE-milieuprogramma van de EU, het UK Environment Agency, het Scottish Environmental Protection Agency, het Institute of Environmental Management and Assessment en het Irish Environmental Protection Agency. Het project wil een consensus bereiken over de waarde van onafhankelijk gecertificeerde milieubeheersystemen (EMS) voor de milieuregelgever, en nagaan welke vrijwillige nalevingsmaatregelen het milieu het best beschermen en waarom. De ‘Remas Criteria’ worden gedefinieerd als die elementen van een EMS die worden beschouwd als essentieel voor het verbeteren van de milieuprestaties en het ondersteunen van de regelgeving.

 

Number: 2004/13 – Status: Voltooid – Period: 2004 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter