IMPEL Logo

Rapportage aan het publiek

2008 - 2009

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Het doel van het project was na te gaan welke kerninformatie over uitgevoerde milieu-inspecties aan het publiek moet worden verstrekt en hoe deze informatie het best kan worden verstrekt, met name via elektronische middelen (internet), en aanbevelingen te doen. Het project is erin geslaagd te achterhalen welke informatie aan het publiek wordt verstrekt en in welke vorm dat gebeurt.

Number: 2008/04 – Status: Voltooid – Period: 2008 - 2009 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter