IMPEL Logo

Databank met risicocriteria

2015 - 2015

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Het project is ontwikkeld vanwege de sterke vraag naar effectieve instrumenten om inspecties op een geoptimaliseerde manier te richten op de controle van de naleving van de EU-wetgeving met betrekking tot menselijke activiteiten; niet alleen voor grote industrieën maar ook voor andere menselijke activiteiten. De kwaliteit van het milieu hangt ook af van kleinere installaties en van de landbouw, met potentiële en feitelijke impact op milieucompartimenten zoals lucht, bodem, water.

Het doel van het project is het bevorderen van het gebruik van risicoanalyse-instrumenten in alle sectoren van de milieu-inspecties, als instrument om het gebruik van de middelen van de inspectiediensten te optimaliseren, door:

  • de voortdurende verzameling en uitwisseling van ervaringen met risicocriteria en het gebruik daarvan, voor het geheel van inspectietaken, door het creëren van een webgebaseerd instrument dat toegankelijk is voor inspectie-instanties en dat de keuze van effectcriteria voor gebruik in een risicoanalysetool vergemakkelijkt;
  • de uitbreiding van het gebruik van risicoanalyse-instrumenten voor de prioritering van inspecties om andere bronnen van milieuverontreiniging dan de RIE en de Seveso-activiteiten aan te pakken, door de aanpassing van bestaande instrumenten of de creatie van nieuwe instrumenten  en de verspreiding van de technieken.

Bij de uitvoering van het project zal bijzondere aandacht worden besteed aan landbouwrisico-indicatoren en -parameters, een specifiek risicoanalyse-instrument voor de programmering van inspecties op dit gebied.

Number: 2015/20 – Status: Voltooid – Period: 2015 - 2015 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter