IMPEL Logo

Seminarserie "Lessen uit industriële ongevallen".

1999

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

Het verzamelen en analyseren van gegevens over bedrijfsongevallen is noodzakelijk om nieuwe ongevallen te voorkomen. Inspecteurs moeten over illustraties van ongevalsituaties beschikken om te begrijpen wat er inderdaad is gebeurd en welke maatregelen uiteindelijk in dergelijke situaties zijn genomen.

Sinds 1999 is een aantal seminars over geleerde lessen gehouden om de verspreiding en uitwisseling van informatie tussen de inspecterende instanties van de lidstaten te vergemakkelijken. Tijdens deze bijeenkomsten presenteren de inspecteurs geselecteerde ongevallen door middel van technische beschrijvingen en de resultaten van de uitgevoerde analyse (genomen maatregelen, organisatorische tekortkomingen, systemen of materiaal dat niet werkte, enz.) Zij gaan ook in op de uit de ongevallen getrokken lessen en op hun eigen ervaringen tijdens of na het ongeval. Een korte bespreking van de toepasselijke regelgeving, gerechtelijke of organisatorische onderwerpen is mogelijk. Er is tijd voor discussie tussen de deelnemers.

Het doel van deze reeks seminars is de verdere uitwisseling van ervaringen met ongevallen (explosies, branden, verontreiniging, enz.), zowel wat de technische aspecten als wat de toepasselijke voorschriften betreft, en de versterking van de uitwisseling van ervaringen tussen de inspectiediensten van de lidstaten, alsmede de bevordering van de ontwikkeling van goede praktijken.

Gerelateerde bestanden/informatie

 

Number: 2021/02, 2019/03, 2017/03, 2015/02, 2013/04, 2011/10, 2009/01, 2005/11, 2003/01, 2002/03, 2001/03, 2000/09, 1999/01 – Status: Lopend – Period: 1999 – Topic: Industrie en lucht - Tags:

Subscribe to our newsletter