IMPEL Logo

Scheepsrecycling (vorige afgedankte schepen)

2019

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

In 2017 werd 65% van de schepen wereldwijd voor ontmanteling verkocht aan Zuid-Aziatische strandingswerven (bv. India, Pakistan en Bangladesh), wat aanzienlijke gevolgen heeft voor het milieu en de gezondheid, vooral als in aanmerking wordt genomen dat deze schepen 80% bruto tonnage van alle in 2017 ontmantelde schepen vertegenwoordigden. De illegale uitvoer van schepen voor stranding in Zuid-Azië gaat nog steeds door, evenals het omzeilen van de regelgeving inzake afvaltransport en scheepsrecycling. Bangladesh, India en Pakistan waren in 2019 goed voor bijna 90% van de wereldwijd ontmantelde brutotonnage, en een deel van deze schepen is ofwel illegaal uit Europa geëxporteerd, ofwel “legaal” door het omzeilen van de regelgeving.

Dit IMPEL-project is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de scheepsrecycling.

Dit IMPEL-project richt zich niet op het stranden zelf, maar hoe we illegale export van schepen in de EU kunnen voorkomen en hoe we als autoriteiten illegale gevallen waarin schepen al zijn gestrand kunnen opvolgen.

Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (WSR) geeft op Europees niveau uitvoering aan de eisen van het Verdrag van Bazel. De scheepsrecyclingverordening (EU) nr. 1257/2013 (SRR) vervroegt de vereisten van het Verdrag van Hongkong en regelt schepen onder EU-vlag die voor recycling worden verzonden. Volgens de SRR moeten schepen onder EU-vlag worden gerecycled in inrichtingen die door het land van bestemming in de lidstaten, of door de Commissie in derde landen, zijn erkend. Voor transporten van schepen die niet onder EU-vlag varen, geldt de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving, overeenkomstig de BTR.

Scheepseigenaren omzeilen systematisch de WSR, en de verordening is moeilijk te handhaven door de praktijk van naamsverandering, omvlagging en verandering van eigenaar voordat de schepen voor ontmanteling en recycling worden verzonden. De WSR zijn gemakkelijk te omzeilen zolang de praktijk van verandering naar een niet-EU-vlag voortduurt. Het Verdrag van Hongkong zal gelden voor alle schepen (ongeacht of ze onder EU-vlag varen of niet), maar het verdrag is nog niet geratificeerd en het kan nog een eeuwigheid duren voor het zover is.

De uitdaging bestaat erin illegale scheepsrecycling te voorkomen door schepen en scheepseigenaars op te sporen wanneer we vermoeden dat de regelgeving wordt omzeild, en bij voorkeur op voorhand actie te ondernemen. Om het de behandelaars en inspecteurs gemakkelijker te maken is het belangrijk om:

  • De verschillen tussen de afvaltransportverordening en de scheepsrecyclingverordening te verduidelijken
  • Het delen van praktische kennis (rechtszaken, documenten, rapporten, ervaringen)
  • Ontwikkel richtlijnen/folders over hoe illegale overbrenging van schepen kan worden opgespoord en teruggedrongen
  • Gebruik IMPEL’s intranet als platform voor kennisdeling en kennisuitwisseling en verzamel beste praktijken

Het eindverslag zal een overzicht geven van de huidige situatie en een synthese maken van richtsnoeren voor handhavingspraktijken inzake WSR vs SRR.

Gerelateerde bestanden/informatie

Number: 2021/03, 2020/02, 2019/07 – Status: Lopend – Period: 2019 – Topic: Afval en TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter