IMPEL Logo

Bodem Conferentie

2015 - 2015

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

IMPEL organiseert de Bodemconferentie 2015, met als doel ervaringen uit te wisselen en de toepassing van beste praktijken inzake bodembescherming onder praktijkmensen op EU-niveau te ondersteunen. De context is het “International Year of Soils (IYS)” dat door de Verenigde Naties voor dit jaar is uitgeroepen en, in het algemeen, de gelegenheid om bewustmakingsinitiatieven te ontwikkelen over de bescherming van dit vitale milieucompartiment.

De belangrijkste onderwerpen die tijdens de conferenties aan bod zullen komen zijn: Bodembescherming en industrie, landbouw, landbeheer, versterking van natuurlijke risico's, bosbouw, biodiversiteit en ecosystemen, verzameling en beheer van bodeminformatie.

De conferentie is bedoeld om ervaringen, regelgeving, problemen en oplossingen bijeen te brengen om de talrijke uitdagingen op dit gebied aan te gaan; op deze noodzaak is ook gewezen in de recente studie over de uitvoering van de IMPEL-uitdaging. De conferentie zal de discussie over de prioriteiten en projecten inzake bodemonderwerpen in de IMPEL-programma's voeden.

De conferentie vindt plaats op 7 en 8 oktober 2015 in de Expo in Milaan, Italië

 

Number: 2015/10 – Status: Voltooid – Period: 2015 - 2015 – Topic: Water en land - Tags:

Subscribe to our newsletter