IMPEL Logo

Strategische netwerksamenwerking

2020

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

Een groot deel van het werk van het cluster IMPEL Waste & TFS richt zich op de naleving van grensoverschrijdend afvalverkeer. Omdat een groot deel van de afvaltransporten bestemd is voor landen buiten Europa is het belangrijk om goede contacten te hebben met de autoriteiten in deze bestemmingslanden. De meeste IMPEL-leden hebben minimale contacten met deze verre landen. Milieuschade zoals e-waste dumping in Afrika en plastic dumping in Azië is helaas heel gewoon en we zien veel structurele illegale handel plaatsvinden. De markt is dynamisch en als gevolg van recente politieke ontwikkelingen zoals het importverbod in China en de Europese autoriteiten hebben moeite om de praktijk bij te houden. In deze gevallen is internationale samenwerking essentieel.

Ook IMPEL Waste & TFS-deelnemers worden geconfronteerd met verschillen tussen de Europese WSR en het Verdrag van Bazel, zoals de indeling van afvalstoffen en uitvoer- en invoerbeperkingen. Bovendien ontbreekt in geval van illegale overbrenging een structurele goede samenwerking tussen alle autoriteiten van landen op verschillende continenten. Alleen goede afstemming en communicatie kunnen problemen en illegale transporten voorkomen, een gelijk speelveld creëren, de kennisgevingsprocedures verbeteren, de repatriëring van afvalstoffen naar het land van herkomst en de vervolging van afvalcriminaliteit.

Om de leden van IMPEL bij te staan wil het Waste & TFS Expert Team het cluster en haar projecten ondersteunen met strategische structurele efficiënte samenwerking met de TFS netwerken buiten Europa. Een voorbeeld van deze netwerken is het Aziatische netwerk voor de preventie van illegaal grensoverschrijdend verkeer van gevaarlijke afvalstoffen.

gewenste output/resultaat:

  • Conferentieverslagen, presentaties, deelnemerslijsten en contactpersonen.
  • Inzicht in toepasselijke wetgeving in landen van bestemming en vergunde faciliteiten in landen van bestemming.
  • Een betere kennis van elkaars mogelijkheden en beperkingen bij handhaving en vervolging van afvalcriminaliteit.
  • Assistentie van IMPEL-leden in het algemeen of per geval.

Gerelateerde bestanden/informatie

  • 1stVerdrag van Bazel, Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (WSR).
  • 2nd Verdrag van Hongkong, Europese scheepsrecyclingverordening.
  • 3rd Derde landenlijst Europese WSR.
  • 4e Kaderrichtlijn afvalstoffen.
  • 5th Extended Producer Responsibility (bijv. WEEE, Packaging).

Number: 2021/19-WP3, 2020/04 – Status: Lopend – Period: 2020 – Topic: Afval en TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter