IMPEL Logo

Strategische netwerksamenwerking

2020 - 2024

Ongoing

Projectbeschrijving en doelstellingen

Een groot deel van het werk van het IMPEL Waste & TFS cluster richt zich op de naleving van het grensoverschrijdend verkeer van afval. Omdat een groot deel van de afvaltransporten bestemd is voor landen buiten Europa is het belangrijk om goede contacten te hebben met de autoriteiten in deze bestemmingslanden. De meeste IMPEL-leden hebben minimale contacten met deze verafgelegen landen. Milieuschade zoals e-waste dumping in Afrika en plastic dumping in Azië komt helaas veel voor en we zien dat er veel structurele illegale handel plaatsvindt. De markt is dynamisch en als gevolg van recente politieke ontwikkelingen zoals het importverbod in China en de Europese autoriteiten hebben moeite om bij te houden wat de situatie in de praktijk is. In deze gevallen is internationale samenwerking essentieel.

Ook IMPEL Waste & TFS deelnemers worden geconfronteerd met verschillen tussen de Europese WSR en het Verdrag van Bazel, zoals de classificatie van afval en export- en importbeperkingen. Bovendien ontbreekt het in geval van een illegale overbrenging aan een structurele goede samenwerking tussen alle autoriteiten van landen op verschillende continenten. Alleen goede afstemming en communicatie kan problemen en illegale overbrengingen voorkomen, een gelijk speelveld creëren, de meldingsprocedures verbeteren, afval terugbrengen naar het land van herkomst en vervolging van afvalcriminaliteit mogelijk maken.

Om de leden van IMPEL bij te staan wil het Waste & TFS Expert Team het cluster en zijn projecten ondersteunen met strategische structurele efficiënte samenwerking met de TFS netwerken buiten Europa. Een voorbeeld van deze netwerken is het Aziatische netwerk ter voorkoming van illegaal grensoverschrijdend verkeer van gevaarlijke afvalstoffen.

Wenselijke output/outcome:

  • Verslagen van conferenties, presentaties, deelnemerslijsten en contactpersonen.
  • Inzicht in toepasselijke wetgeving in landen van bestemming en vergunninghoudende faciliteiten in landen van bestemming.
  • Een betere kennis van elkaars’s mogelijkheden en beperkingen bij de handhaving en vervolging van afvalcriminaliteit.
  • Bijstand van IMPEL-leden in het algemeen of per geval.

Gerelateerde bestanden/informatie

  • 1ste Verdrag van Bazel, Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (WSR).
  • 2nd Verdrag van Hongkong, Europese scheepsrecyclingverordening.
  • 3rd Lijst derde landen Europese WSR.
  • 4de Kaderrichtlijn afvalstoffen.
  • 5e uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (bijv. WEEE, verpakkingen).

Number: 2021/19-WP3, 2020/04 – Status: Ongoing – Period: 2020 - 2024 – Topic: Afval en TFS - Tags:

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.