IMPEL Logo

STRATEGIEËN TER VERIFICATIE VAN ZELFCONTROLE EN RAPPORTAGE OVER LUCHTEMISSIES".

2021 - 2022

Voltooid

Online Workshops over Operator selfmonitoring luchtemissies werden gehouden op 28 september en 11oktober 2021, georganiseerd door het IMPEL-project van de IED-implementatie. De workshops waren gericht op zelfcontrole door de exploitant, op emissies in de lucht, continu en niet-continu, gericht op de betrouwbaarheid van zelfcontrole en de rapportage daarvan door exploitanten (plichthebbers).

Number: – Status: Voltooid – Period: 2021 - 2022 – Topic: Industrie en lucht - Tags:

Subscribe to our newsletter