IMPEL Logo

Ondersteuning van de uitvoering van de geïntegreerde risicobeoordelingsmethode (IRAM)

2014 - 2014

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Op 6 januari 2011 is de richtlijn industriële emissies (RIE) in werking getreden, en de in artikel 80, lid 1, genoemde bepalingen ervan moesten binnen twee jaar in nationaal recht worden omgezet. De richtlijn industriële emissies stelt nieuwe eisen aan de inspectie van industriële installaties, zoals beschreven in artikel 23 van de richtlijn. De verplichtingen inzake routinematige milieu-inspecties vormen een nieuwe uitdaging voor de EU-lidstaten. IMPEL heeft reeds een geïntegreerde risicobeoordelingsmethode (IRAM) ontwikkeld in het kader van het IMPEL easyTools-project, als instrument om de lidstaten te helpen aan de eisen van artikel 23 van de richtlijn inzake industriële emissies te voldoen. De ontwikkeling van een geïntegreerde risicobeoordelingsmethode (IRAM) en het bijbehorende IT-instrument heeft duidelijk gemaakt dat een risicobeoordelingsinstrument niet alleen moet worden gebruikt voor inspecties in het kader van de richtlijn inzake industriële emissies, maar ook voor inspecties in het kader van de Seveso-richtlijn en het RMCEI.

Er zijn twee hoofddoelstellingen vastgesteld:

  1.  Het vergemakkelijken in de lidstaten van de toepassing van IRAM voor verschillende soorten inspecties en aanverwante taken zoals geschetst in de vigerende of in uitvoering zijnde Europese wetgeving;
  2.  Ervoor zorgen dat de regels voor de uitvoering van milieu-inspecties in de lidstaten op gelijke wijze worden toegepast, teneinde het door de Raad van de EU in 7° MAP gepropageerde gelijke speelveld te bereiken en te implementeren met de nieuwe Europese regelgeving.

 

Number: 2014/11 – Status: Voltooid – Period: 2014 - 2014 – Topic: Industrie en lucht - Tags:

Subscribe to our newsletter