IMPEL Logo

TFS Zeehavenproject I-II

2003 - 2006

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Het doel van deze projecten was de verbetering van de Europese handhaving van de regelgeving inzake de overbrenging van afvalstoffen zoals vastgelegd in EU-verordening 259/93 en het Verdrag van Bazel, door een betere samenwerking tussen de handhavingsautoriteiten.

Bij de projecten werden verschillende niveaus van verbetering vastgesteld. In de tweede fase is een netwerk van handhavers in de deelnemende havens gevormd en uitgebreid. Dit netwerk wordt gebruikt om informatie uit te wisselen over overtredingen van de verordening, verschillen in interpretatie en kennis over handhaving. Belangrijker nog, het netwerk werd gebruikt voor het plannen van daadwerkelijke gezamenlijke handhavingsactiviteiten. Er werden standaardmethoden voor handhaving ontwikkeld en gebruikt, gezamenlijke prioriteiten vastgesteld en gezamenlijke acties uitgevoerd. Aldus leverde het project een belangrijke bijdrage aan zowel de integriteit van de interne (afval)markt als de milieudoelstellingen achter de Europese regelgeving inzake de overbrenging van afvalstoffen. In de nabije toekomst zal een tweede project volgen, waarbij zal worden voortgebouwd op de ervaring die met het eerste project is opgedaan en op een groter aantal deelnemende havens.

Gerelateerde bestanden/informatie

Seaport I:

Seaport II:

Number: 2003/05 - 2005/08 – Status: Voltooid – Period: 2003 - 2006 – Topic: Afval en TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter