IMPEL Logo

Het grote/kleine TFS-project

2021

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

Door verschillende jaren en meerdere IMPEL-projecten hebben de initiatiefnemers van het project vastgesteld dat meerdere TFS-inspecteurs samen duizenden inspecties op het gebied van TFS hebben uitgevoerd. Al deze inspecties hebben geleid tot een uitgebreide kennis van de wetgeving in verband met fysieke inspecties van grensoverschrijdende afvaltransporten. Ondanks diverse wetswijzigingen en herzieningen van de wetgeving ontbreekt het echter nog steeds aan een verbinding tussen wetgevers en inspecteurs op het terrein als het gaat om sommige details in de wetgeving. Deze “details” kunnen zijn waar er bepaalde bedoelingen met de wetgeving zijn, maar als gevolg van de lange communicatielijnen en vele agentschappen tussen wetgevers op EU-niveau en inspecteurs van de TFS en het niveau waarvan dergelijke “details” misschien niet hoger worden gebracht in de prioriteiten van elk land ten opzichte van de Commissie, aangezien het gewoon dat zijn, “details”.

Het project beoogt deze zeer belangrijke details in verband met de fysieke controles kwantificeerbaar vast te stellen, met behulp van IMPEL-statistieken, alsook via kwalitatieve interviews met inspecteurs van de TFS in alle lidstaten om deze details te identificeren.

De gebruikte kwantitatieve gegevens zullen worden gebruikt in combinatie met de kwalitatieve om bepaalde kernpunten te identificeren die, via de statistieken, kunnen worden geïdentificeerd als een probleem voor een groot deel van Europa en om de deskundige kennis van de TFS-functionarissen te gebruiken om de problemen met de statistieken in verband met fysieke controles op te sommen. Vervolgens hoe deze problemen zich manifesteren in het feitelijke werk in verband met een mogelijke fout of gemiste bedoeling van de wetgeving.

 

Number: 2021/07 – Status: Lopend – Period: 2021 – Topic: Afval en TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter