IMPEL Logo

Grensoverschrijdende overbrenging van elektronisch afval

2010

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Praktische uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het AEEA-Herschikkingsvoorstel (2009)

IMPEL ontwikkelde eerder een checklist om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (P&E)
kwesties van voorgestelde en bestaande milieuwetgeving te onderzoeken. In december 2008 heeft de Commissie een herschikkingsvoorstel voor de AEEA-richtlijn aangenomen. Dit verslag beschrijft een beoordeling van de P&E kwesties die uit het voorstel voortvloeien op basis van de IMPEL-checklist.  Het verslag bevat een synthese van de resultaten van de antwoorden op de vragenlijst en de workshopdiscussies en belicht een breed scala aan P&E kwesties.

Aanpak illegale export van e-afval (2010)

De legale, veilige verwijdering van elektronisch afval (e-waste) is voor veel landen al een aantal jaren een probleem met catastrofale gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van mensen en een aanzienlijke aantasting van het milieu, met name in de ontwikkelingslanden. Een overvloed aan internationale wet- en regelgeving is er tot dusver niet in geslaagd de wereldmarkt te reguleren waarin gewetenloze marktdeelnemers winst kunnen maken door e-afval goedkoop en illegaal in het buitenland te verwijderen in plaats van te kiezen voor de milieuvriendelijke maar duurdere optie van volledige recycling om giftige materialen te verwijderen en te neutraliseren. Met dit project is getracht de deelnemende lidstaten een beter inzicht te geven in hun eigen bijdrage aan dit probleem en hoe zij het probleem van de illegale export van e-afval doeltreffender kunnen aanpakken.

 

Number: 2009/11 - 2010/18 – Status: Voltooid – Period: 2010 – Topic: Afval en TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter