IMPEL Logo

Gebruik van technologie in de regelgeving

2015

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Fase I: Miniconferentie (2015)

Alle inspectiediensten moeten zo efficiënt en effectief mogelijk zijn en tegelijkertijd bestaande of zelfs uitgebreide diensten blijven aanbieden. Recente IMPEL Review Initiatieven hebben informatie opgeleverd over verschillende technologische vorderingen die door regelgevende instanties binnen Europa worden gemaakt.

Deze miniconferentie wil niet alleen de kennis delen van wat er is, maar ook het verhaal van de valkuilen/kosten van de ontwikkeling en de kinderziektes die leiden tot het eindproduct.

Voorgestelde basisstructuur:

  • Het ontwerp & gebruik van apps in regelgeving;
  • Het gebruik van handheld technologie en integratie met back-office technologie;
  • Back-office technologie interface met het publiek.

De doelgroepen van de conferentie zijn regulatory managers met het vermogen om veranderingen te beïnvloeden, regulatory development professionals en IT professionals met een regulatory achtergrond.

De conferentie faciliteert het delen van kennis (en zelfs technologie) en leren om andere agentschappen in staat te stellen hun capaciteit te vergroten, hopelijk in het proces het vermijden van een aantal van de valkuilen in de ontwikkeling. Het is de bedoeling om naast de miniconferentie de vergadering van het X-cutting-deskundigenteam te houden. Dit zal als bijkomend voordeel hebben dat veel meer mensen de vergadering van het deskundigenteam zullen bijwonen.

Fase II: Drones en mobiele technologie (2017)

Veel agentschappen introduceren momenteel nieuwe technologie in hun agentschappen om hun mogelijkheden te vergroten. Tijdens de X-Cutting Expert Team Technology Conference in Glasgow werd vastgesteld dat velen van ons op dit gebied projecten starten die elk hun eigen weg gaan en veel middelen (mankracht en cash) gebruiken.

Dit project wil aan de hand van een vragenlijst vergelijken wat er tot nu toe is gedaan en wie er aan ontwikkelingen op dit gebied begint. Op basis hiervan wordt een proces ontwikkeld met valkuilen en kortere wegen, zodat we er allemaal sneller komen. Het resultaat is een leidraad en een e-learning pakket dat onder de leden kan worden gedeeld. Door te begrijpen welke opties beschikbaar zijn, kunnen regelgevers de beste instrumenten voor hun taak identificeren. Het is echt transversaal omdat het van toepassing is op alle wetgeving.

Fase III: Miniconferentie (2019)

Environmental regulators face a constant struggle to be able to do more with less or more with the same level of resources.  To become or continue to remain an efficient and effective regulator, new technology needs to be embraced.

In 2019 zal de focus liggen op cutting edge ontwikkelingen in het gebruik van technologie waaronder kunstmatige intelligentie (en machine learning), eDNA, sensortechnologie en het gebruik van aardobservatietechnieken.

Daarom creëert de miniconferentie van 2019 de mogelijkheid voor IMPEL-beoefenaars, met verschillende rollen, om ervoor te zorgen dat hun laatste technologische ontwikkelingen kunnen worden gedeeld met hun collega's.

Verwachte resultaten:

  • Verslag van de conferentie.
 

 

Number: 2015/21 - 2016/21 - 2017/23 - 2019/17 – Status: Voltooid – Period: 2015 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter