IMPEL Logo

Afval & TFS Conferenties

2006

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

Veel projecten en activiteiten van het Waste and TFS Expert Team zijn gebaseerd op de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EG) Nº 1013/2006 (WSR). Omdat het een verordening is met een grensoverschrijdend aspect, is het van groot belang om een actief en praktisch Europees netwerk te hebben van inspecteurs en regelgevers die regelmatig bijeenkomen om praktische ervaringen uit te wisselen. Niet alleen milieu-inspecteurs, maar ook douane- en politieambtenaren en justitie. Lopende IMPEL-TFS-projecten blijven aantonen dat een goede en praktische samenwerking tussen de lidstaten, derde landen en relevante internationale organisaties tot stand moet worden gebracht en vooral in stand moet worden gehouden.
In juni 2014 is een aantal wijzigingen van de WSR aangenomen, die gericht zijn op een betere en meer gelijke inspectieregeling van de WSR in de hele EU; bijvoorbeeld door de opstelling van inspectieplannen. De wijzigingen versterken ook de bevoegdheden van de handhavingsinstanties en een betere informatie-uitwisseling.

De jaarlijkse conferenties hebben derhalve ten doel:

 • Uitwisseling van beste praktijken en ervaringen;
 • Promotie van het IMPEL-werk bij een breder publiek;
 • Een meer uniforme aanpak en interpretatie van de WSR;
 • Betere samenwerking tussen de betrokken wetshandhavingsinstanties;
 • Presentaties van de uitkomsten van andere relevante (internationale) projecten en initiatieven;
 • Verzameling van ideeën voor toekomstig werk van het Waste and TFS export team;
 • Betere banden en gezamenlijke acties met landen en regio's buiten de Europese Unie;

Gerelateerde bestanden/informatie

 

 • Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EG) nr. 1013/2006.
 • Verordening (EG) 1418/2007 van de Commissie betreffende de uitvoer van bepaalde voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen naar niet-OESO-landen.
 • De handhavingsactiviteiten zijn gebaseerd op Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap. Deze is rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten van de EU. Artikel 50 verplicht de lidstaten de verordening te handhaven en de overbrengingen te controleren en bilateraal of multilateraal met elkaar samen te werken om de preventie en opsporing van illegale overbrengingen te vergemakkelijken.
 • OESO-Ratsbeschluss C(2001)107/FINAL
 • Internationale verdragen: Verdrag van Bazel, Verdrag van Hongkong en Verdrag van Bamako

Number: 2021/19-WP2, 2019/04, 2017/09, 2016/07, 2015/06, 2014/05, 2013/20, 2012/13, 2011, 2010/11, 2009/05, 2008/06, 2007/05, 2006 Status: Ongoing – Status: Lopend – Period: 2006 – Topic: Afval en TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter