IMPEL Logo

Planning van de inspectie van de overbrenging van afvalstoffen

2015 - 2016

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Het nieuwe art. 50, lid 2 bis, van Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen bepaalt dat de EU-lidstaten uiterlijk op 1 januari 2017 een of meer inspectieplannen (AV) voor hun gehele geografische grondgebied moeten opstellen. Deze plannen hebben betrekking op inspecties uit hoofde van artikel 50, lid 2, van de BTR, d.w.z. van inrichtingen, ondernemingen, makelaars en handelaren overeenkomstig artikel 34 van Richtlijn 2008/98/EG. 34 van Richtlijn 2008/98/EG, en van de overbrenging van afvalstoffen en de daarmee samenhangende nuttige toepassing of verwijdering. Tijdens de IMPEL-TFS-conferentie van 2014 verklaarden de deelnemers dat er een standaardformaat/template of ten minste een richtsnoer voor een inspectieplan overeenkomstig de voorschriften van de WSR moet worden ontwikkeld, waardoor IP's ook beter vergelijkbaar worden. De doelstellingen zijn:

  • een richtsnoer voor een inspectieplan (IP) ontwikkelen;
  • een platform creëren voor de uitwisseling van beste praktijken en ervaringen met betrekking tot IP's (via IMPEL-TFS Basecamp).

Als resultaat moeten de lidstaten vergelijkbare inspectieplannen kunnen opstellen door gebruik te maken van dezelfde of gelijkwaardige IP-elementen, bijvoorbeeld met betrekking tot risicobeoordeling. Dit is belangrijk om gelijke concurrentievoorwaarden te creëren, aangezien er momenteel grote verschillen bestaan in de uitvoering van de WSR, terwijl illegale handel binnen Europa en port hopping ernstige uitdagingen vormen (zie IMPEL-TFS Enforcement Actions III Final report).

Gerelateerde bestanden/informatie

 

Number: 2015/04-2016/05 – Status: Voltooid – Period: 2015 - 2016 – Topic: Afval en TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter