IMPEL Logo

Water & Land Conferenties

2017

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

IMPEL is door de Europese Commissie gevraagd zijn regelgevende capaciteit uit te breiden en toe te passen in het Water & Land Expert Team. Een doeltreffend beheer van de water- en landvoorraden (zowel kwalitatief als kwantitatief) is afhankelijk van een goede planning en uitvoering op basis van gegevens, informatie en professioneel oordeel. Het is van essentieel belang dat de economische groei in elke Lid-Staat de geplande duurzame bescherming en exploitatie van de water- en landvoorraden ondersteunt. Bovendien brengt het door de Europese Commissie gestimuleerde ECA-initiatief nieuwe uitdagingen met zich mee, met name wat betreft punt 5 (Opstellen van richtsnoeren voor goede praktijken voor het waarborgen van de naleving van milieuvoorschriften in plattelandsgebieden (met betrekking tot land en water)), die moeten worden onderzocht en besproken met het oog op voorstellen om het ambitieuze vooruitzicht van IMPEL op verdere ontwikkeling te verwezenlijken. De jaarlijkse Water and Land Conference is een instrument voor brede contacten en discussies. Klik op de links voor meer informatie en verslagen:

Water and Land Conference 2022

Water and Land Conference 2019

Water and Land Conference 2018

Water- en landconferentie 2017

Verdere bestanden/informatie

  • Berekening en beheer van overstromingsrisico's Richtlijn 2007/60/EG
  • Mededeling (COM(2007) 414 definitief) - de aanpak van waterschaarste en droogte in de EU
  • Soil Tematic Stategie COM(2006) 231
  • EU-voorstel voor een kaderrichtlijn bodem
  • Kaderrichtlijn water (KRW) 2000/60/EG en dochterrichtlijnen
  • Gemeenschappelijk landbouwbeleid
  • Richtlijn industriële emissies (RIE) 2010/75/UE
  • Copernicus EU-aardeprogramma (Verordening (EU) nr. 377/2014)

 

Number: 2021/08-WP9, 2018/10, 2017/15 – Status: Lopend – Period: 2017 – Topic: Water en land - Tags:

Subscribe to our newsletter