IMPEL Logo

Water- en bodemsanering

2021

Lopend

Beschrijving en doelstellingen project

Het beheer van verontreinigde locaties is een proces dat in de lidstaten verschillende snelheden kent. Dit is deels te wijten aan verschillen in wetgeving die verschillende definities zouden betekenen, zoals bijvoorbeeld “mogelijk verontreinigde locaties”, “verontreinigde locaties”, “gesaneerde locaties”. Daarom heeft de Europese Commissie-JRC samen met het EEA-EIONET-netwerk een initiatief gelanceerd om gemeenschappelijke definities en een enquête in MS in 2018 die resulteerde in het definiëren van 6 sitestatussen.

De verwachte resultaten van deze projecten zijn:

  • Technische ervaring ondersteunen/uitwisselen die nodig is om vooruitgang te boeken met de saneringsfase in Europa, zodat de lidstaten waar momenteel geen procedure plaatsvindt, een referentie krijgen.
  • Het delen van kennis, vaardigheden en goede praktijken, het produceren van technische richtsnoeren, het coördineren van acties tussen landen.
  • De belangrijkste Europese netwerken die zich bezighouden met verontreinigde locaties erbij betrekken, zoals COMMON FORUM, Eionet WG Verontreiniging en NICOLE.

Activiteiten 2023

  • Het projectteam werkt aan de voorbereiding van twee nieuwe documenten over Thermal Desorption en Phytoremediatie. Het eerste ontwerp wordt verwacht in oktober 2023.

Feindverslagen 2022

Het projectteam heeft eindrapporten uitgebracht over Meerfasenextractie in november 2022 en over Grondwassen in januari 2023. De vertaling van deze rapporten is in volle gang (verwacht voor september 2023)

Multi Phase Extraction (MPE)-rapport (EN)

Soil Washing (SW) report (EN)

In situ chemische oxidatie (eindrapporten 2021)

Het projectteam heeft in 2021 de volgende eindrapporten over In Situ Chemische Oxidatie uitgebracht in verschillende EU-talen:

In Situ Chemical Oxidation (ISCO) report (EN)

Oxidacion Quimica "in situ" (ISCO) (ES)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Ossidazione chimica in situ (ISCO) report (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

Utlenianie Chemiczne In Situ - raport (PL)

Relatório – Oxidação Química In Situ (ISCO) (PT)

Raport privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Chemische Oxidatie - ISCO) poročilo (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Bodemdamp extractie (Eindverslagen 2021)

Het projectteam heeft in 2021 de volgende eindrapporten over bodemluchtextractie uitgebracht in verschillende EU-talen:

Bodemdamp extractie (SVE) rapport (EN)

Extracción de vapores del suelo (SVE) (ES)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -rapport (NL)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - raport (PL)

Relatório - Extração de Vapor do Solo (SVE) (PT)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) poročilo (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Aangerelateerde bestanden/informatie

• Thematische bodemstrategie.
• COM(2006)231 final.
• Verdrag van Stockholm (art. 6, laatste versie).
• MINAMATA Conventie over Kwik.
• No net land take by 2050 voor het eerst gemeld in het Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa, COM(2011) 571 definitief.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Lopend – Period: 2021 – Topic: Water en land - Tags: water

Subscribe to our newsletter