IMPEL Logo

Water misdaden

2018 - 2021

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

De Conclusies van de Raad over de bestrijding van milieucriminaliteit  (8 december 2016) hebben de rol van IMPEL bij de bestrijding van milieucriminaliteit erkend, maar een gemeenschappelijke definitie van “watercriminaliteit” is een uitdagende taak. Bovendien worden watergerelateerde misdrijven vaak gehercodeerd onder andere misdrijven – zoals fraude, corruptie, illegale handel, vervalsing van documenten, terrorisme – bij gebrek aan een systematische analytische aanpak. De aard en de omvang van dit soort activiteiten zijn nog relatief onbekend. Tegen deze achtergrond is dit voorstel erop gericht de kennis over watercriminaliteit te vergroten door de IMPEL-gemeenschap te betrekken bij een project voor het verzamelen en delen van informatie over het onderwerp, de aanwezigheid, de perceptie en het beheer ervan bij de bevoegde autoriteiten.

Verwachte resultaten:

  • Een beter begrip en bewustzijn van de relevantie van strafbare feiten op het gebied van zoet water, en hun impact op waterstress en waterzekerheid in Europa door IMPEL-leden.
  • Een document over de dreiging van watermisdrijven.

Number: 2018/11 - 2019/11 - 2020/15 – Status: Voltooid – Period: 2018 - 2021 – Topic: Water en land - Tags:

Subscribe to our newsletter