IMPEL Logo

Strategisch meerjarenprogramma 2022-27

Date of publication Dec 08, 2022

Download

 IMPEL's nieuwe strategische meerjarenprogramma (MASP) voor 2022-27 is opgesteld met inachtneming van een aantal mondiale kwesties en de daaruit voortvloeiende praktische en middelen uitdagingen voor onze leden. Het is mogelijk dat verdere onverwachte ontwikkelingen gevolgen hebben voor de uitvoering van het programma. Het wordt vormgegeven door de "Green Deal" van de Europese Unie (EU) met een ambitieuze "nulvervuiling"-doelstelling en de Climatologische en Biodiversiteitsnoodgevallen. Er wordt rekening gehouden met de resultaten van de governancebeoordeling van IMPEL 2020 en suggesties voor hervorming. Het bouwt voort op de IMPEL Position Paper on Environmental Compliance Assurance die aan de Europese Commissie (EC) is voorgelegd en zal ook verdere ontwikkelingen weerspiegelen in de werkgebieden van het EU Environmental Compliance Action Plan, waaraan IMPEL samen met andere Europese milieunetwerken een bijdrage levert. 

Tags:

Subscribe to our newsletter