IMPEL Logo

Checklist voor de beoordeling van wetgeving op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid

Om beleidsmakers, wetgevers en belanghebbenden aan te moedigen meer aandacht te besteden aan waarschijnlijke problemen van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid gedurende het wetgevings proces, met het oog op het anticiperen op en verhelpen van uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidsproblemen via een pro-actieve aanpak heeft IMPEL een project opgezet dat gericht is op het opstellen van een praktische checklist om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van bestaande en nieuwe wetgeving te beoordelen met het doel de algemene uitvoering van de EU-milieuwetgeving in de lidstaten te verbeteren.

IMPEL heeft in 2006 zijn eigen checklist ontwikkeld, maar deze is in 2010 vervangen door werkzaamheden die zijn uitgevoerd in samenwerking met het Heads of EPA’s network.

De checklist is bedoeld om actoren en belanghebbenden in het wetgevings- en uitvoeringsproces in staat te stellen EU-milieuwetgeving (en daarmee samenhangende nationale wetgeving en uitvoeringsinspanningen) te beoordelen op verschillende aspecten van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, zowel ex ante als ex post. Een lijst van vragen is opgenomen in dit rapport  het kan worden gebruikt als een checklist, een aide-mémoire of als een vragenlijst, afhankelijk van de behoeften en interesses van de gebruiker.

Extra-attachment(en)

Tags:

Subscribe to our newsletter