IMPEL Logo

Indeling van afvalstoffen van de groene lijst in het kader van de "Verordening Overbrenging Afvalstoffen".

Het doel van de praktische richtsnoeren is de ondernemingen en autoriteiten die afvalstoffen produceren, verwerken,
transporteren, uitvoeren en controleren, te helpen bij de juiste beoordeling van die afvalstoffen. De richtsnoeren zijn dus bedoeld als hulpmiddel bij de evaluaties die moeten worden uitgevoerd in verband met de indeling van afvalstoffen overeenkomstig de verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen. De inhoud is de interpretatie van de Deense dienst voor milieubescherming van de onderliggende regels en is louter bedoeld als leidraad. In geval van onenigheid over de interpretatie van de regels beslist de rechter.
De procedurele vereisten voor afvaltransporten worden in deze publicatie niet besproken. Referentiemateriaal met richtsnoeren voor procedures voor de in- en uitvoer van afvalstoffen is beschikbaar op de website van het Agentschap voor Milieubescherming. De Oostenrijkse richtsnoeren voor de indeling van afvalstoffen volgens de groene lijst zijn een belangrijke inspiratiebron geweest voor de Deense richtsnoeren. Veel andere EU-lidstaten hebben richtsnoeren en gedetailleerde websites opgesteld voor de verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen, hoewel de meeste zich concentreren op de procedures voor grensoverschrijdende overbrengingen.

De Engelse vertaling van deze richtsnoeren werd ondersteund door het IMPEL-netwerk.

Tags:

Lead country and contact

Verenigd Koninkrijk

Subscribe to our newsletter