IMPEL Logo

Financiële voorzieningen voor milieuaansprakelijkheden - Praktische gids

Deze praktische gids is bedoeld als referentiedocument voor regelgevers. Het schrijft niet voor wat een regelgever moet doen. In plaats daarvan beoogt het informatie te verschaffen om regelgevers te helpen betere beslissingen te nemen over financiële voorzieningen voor milieuverplichtingen en -verplichtingen. Op die manier moet de gids bijdragen tot een betere bescherming van het milieu en de overheidsfinanciën, de naleving van het beginsel dat de vervuiler betaalt bevorderen en investeringen van exploitanten in voorkoming van verontreiniging aanmoedigen.
De gids geeft aan met welke punten rekening moet worden gehouden in het besluitvormingsproces bij de beoordeling van financiële voorzieningen, en helpt regelgevers en andere gebruikers bij het vinden van succesvolle oplossingen. Ook wordt gewezen op het belang van permanent onderhoud van en toezicht op financiële voorzieningen om ervoor te zorgen dat die financiële voorzieningen met succes worden verstrekt wanneer dat nodig is, en worden voorbeelden gegeven van gebruik en richtsnoeren op internationaal niveau.

De drie belangrijkste onderdelen van de gids zijn:

  1. informatie over de berekening van het bedrag van de financiële voorziening, met inbegrip van links naar beschikbare instrumenten en sjablonen;
  2. een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen van elke financiële voorziening, samen met aanbevolen controles voor financiële voorzieningen in het algemeen en voor elke financiële voorziening; en
  3. voorbeelden van gebruik en begeleiding.

Lead country and contact

United Kingdom (Scotland)

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.