IMPEL Logo

Financiële voorziening voor milieuverplichtingen - Praktische gids

Deze praktische gids is bedoeld als referentiedocument voor toezichthouders. Het schrijft niet voor wat een regelgever moet doen. In plaats daarvan is het de bedoeling informatie te verstrekken om regelgevers te helpen betere beslissingen te nemen over financiële voorzieningen voor milieuverplichtingen en -aansprakelijkheid. Op die manier moet de gids bijdragen tot een betere bescherming van het milieu en de schatkist, de naleving van het beginsel dat de vervuiler betaalt bevorderen en de exploitant ertoe aanzetten te investeren in preventie van verontreiniging.
De gids geeft aan met welke punten rekening moet worden gehouden bij de besluitvorming over de financiële voorzieningen en helpt de regelgevers en andere gebruikers bij het vinden van succesvolle oplossingen. Ook wordt gewezen op het belang van permanent onderhoud en toezicht op de financiële voorzieningen om ervoor te zorgen dat die financiële voorzieningen met succes worden verstrekt wanneer dat nodig is, en worden voorbeelden gegeven van gebruik en richtsnoeren op internationaal niveau.

De drie belangrijkste delen van de gids bieden:

  1. informatie over de berekening van het bedrag van de financiële voorziening, inclusief links naar beschikbare instrumenten en modellen;
  2. een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen van elke financiële voorziening, samen met aanbevolen controles voor financiële voorzieningen in het algemeen en voor elke financiële voorziening; en
  3. voorbeelden van gebruik en begeleiding.

Tags:

Lead country and contact

Verenigd Koninkrijk (Schotland)

Subscribe to our newsletter