IMPEL Logo

Goede praktijken voor de aanpak van diffuse nitraatverontreiniging door landbouwbedrijven en boerderijen

Dit instrument bevat voorbeelden van goede praktijken voor de aanpak van diffuse nitraatverontreiniging door landbouwbedrijven en boerderijen. Het doel van het document is pragmatische methoden te presenteren die kunnen bijdragen tot een beperking van de nitraat uitspoeling naar het aquatisch milieu en daarmee tot een hoger niveau van naleving van de doelstelling van de nitraatrichtlijn en de kaderrichtlijn water.

Volgens de nitraatrichtlijn moeten de lidstaten codes voor goede landbouwpraktijken opstellen die door de landbouwers moeten worden toegepast, zoals vermeld in de bijlagen II en III. De codes voor goede praktijken worden uitgevoerd als een aantal specifieke verplichtingen voor de landbouwer en kunnen per lidstaat verschillen. Het is de bedoeling met dit document gedetailleerder dan tot dusver te beschrijven hoe die verplichtingen kunnen worden gecontroleerd en uiteindelijk elke lidstaat te helpen om aan de richtlijn te voldoen.

De nitratenrichtlijn vormt een integrerend deel van de kaderrichtlijn water en is een van de belangrijkste instrumenten voor de bescherming van water tegen druk vanuit de landbouw. Deze werkzaamheden omvatten derhalve maatregelen ter uitvoering van beide EU-richtlijnen.

Het document is gedeeltelijk gebaseerd op het verslag van de EU-commissies uit 2011, “Controles op de uitvoering van de nitraatrichtlijn. Resultaten van een vragenlijst onder de lidstaten. Guidelines on Controls” (bijlage 1) met als doel de aanbevelingen uit het rapport nog concreter te maken door praktische voorbeelden te geven van goede praktijken voor het controleren van verschillende maatregelen. De voorbeelden kunnen afkomstig zijn uit één lidstaat of zij kunnen een compilatie zijn van praktijken uit meer lidstaten.

Tags:

Lead country and contact

Denemarken

Subscribe to our newsletter