IMPEL Logo

Leidraad voor stortplaatsinspecties (herziene versie 2016)

Aangezien een inspectie op een stortplaats verschillende onderwerpen moet bestrijken. Op basis van IMPEL’s project over stortplaatsen heeft het inspectieteam besloten bepaalde onderwerpen te kiezen om zich voor deze leidraad op te richten, namelijk:
(1) Criteria en procedures voor de aanvaarding van afvalstoffen.
(2) Gasbeheersing.
(3) Bescherming van bodem en water (grondwater).
(4) Waterbeheersing en percolaatbeheer.

Deze leidraad bevat voor elk van de bovengenoemde onderwerpen een korte beschrijving, inclusief de eisen in de richtlijn storten van afvalstoffen met betrekking tot deze activiteit. Daarnaast wordt verwezen naar (bekende) bestaande leidraden en instrumenten in de EU-lidstaten.

Tags:

Lead country and contact

Nederland

Subscribe to our newsletter