IMPEL Logo

Naleving van de richtlijnen: Hulp bij het bedrijfsbeheersysteem (CMS)

Het traditionele toezicht heeft verschillende tekortkomingen. Hoewel bepaalde gereguleerden een afschrikkende aanpak nodig hebben, zijn de meeste gereguleerden bereid zich aan overheidsvoorschriften te houden. Sommige van hen, vooral de grotere gereguleerde organisaties, staan open voor nieuwe vormen van regelgeving. Voor deze bedrijven is een traditionele commando- en controlebenadering niet erg effectief omdat deze niet de eigen capaciteiten van het bedrijf erkent en de intrinsieke motivatie kan ondermijnen.

Voor competente en gemotiveerde bedrijven is het daarom effectiever om de manier waarop zij de naleving organiseren te beoordelen in plaats van alleen de naleving te meten. Wij noemen het deel van een bedrijfsmanagementsysteem dat gericht is op het waarborgen van compliance, het compliance managementsysteem van een bedrijf.
Deze leidraad is van toepassing op de beoordeling van een compliance managementsysteem. Zij kan worden gebruikt om het compliance managementsysteem van elke gereguleerde onderneming te beoordelen.

Deze leidraad geeft een korte beschrijving van de basisprincipes, voordelen en een stroomschema voor gebruik bij het toepassen van CMS-toezicht. Bijlagen geven verdere uitleg voor gebruik zoals een glossarium, een CMS toezicht tool, competenties voor CMS toezichthouders en praktische tips voor bureaus en inspecteurs.

 

Tags:

Lead country and contact

Nederland

Nederland

Subscribe to our newsletter