IMPEL Logo

Richtsnoeren voor de toepassing van de richtlijn inzake industriële emissies bij de planning en uitvoering van inspecties

Deze leidraad is opgesteld in het kader van het IMPEL-project 2012: Milieu-inspecties van industriële installaties overeenkomstig de richtlijn industriële emissies (RIE) Het hoofddoel van dit project was het organiseren van een uitwisseling van informatie over beste praktijken voor de uitvoering van artikel 23 van de RIE, rekening houdend met de reeds door IMPEL ontwikkelde richtsnoeren voor inspectieplanning en risicobeoordeling en de in artikel 23 van de RIE beschreven vereisten.

Tags:

Lead country and contact

Duitsland

Subscribe to our newsletter