IMPEL Logo

Richtsnoeren om de circulaire economie te doen werken

Een cruciaal element in de overgang naar de circulaire economie zijn de innovaties bij productie- en recyclingbedrijven die gericht zijn op een efficiënt gebruik van hulpbronnen, het voorkomen van afval en het gebruik van productieresiduen of uit afval teruggewonnen materialen als secundaire grondstoffen. Een belangrijke voorwaarde om deze circulaire innovaties te doen slagen is een betere aansluiting van beleid, wet- en regelgeving op het terrein. Deze richtsnoeren zijn ontwikkeld om regelgevers, beleidsmakers en bedrijven te ondersteunen bij het mogelijk maken en uitvoeren van dergelijke innovaties en het aangaan van enkele van de gemeenschappelijke uitdagingen.

Het verslag bevat de notulen van de MIW&IMPEL-conferentie, waar de “Guidance for regulators on enabling innovations for the circular economy (prevention and recycling of waste)” is gelanceerd.

Tags:

Lead country and contact

Italië

Subscribe to our newsletter