IMPEL Logo

Inspectierichtsnoeren voor intensieve varkenshouderijen

Dit handboek is het resultaat van de samenwerking tussen de landen die vertegenwoordigd zijn in het IMPEL-project “Improving permitting and inspection of IPPC pig farming installations”. Het doel van het project is het ontwikkelen van praktische hulpmiddelen voor IPPC varkenshouderij inspecteurs. De structuur van het boek is gebaseerd op activiteiten op een varkensbedrijf. Dit sluit aan bij de dagelijkse praktijk op een varkensbedrijf en een reguliere inspectie op een varkensbedrijf.

Vijf belangrijke geselecteerde milieuzaken zijn:

  1. Mestopslag
  2. Mestverspreiding op het land
  3. Dierhuisvestingssystemen
  4. Luchtbestrijdingstechnieken, en
  5. Stankonderzoek.

De Europese wetgeving is van toepassing op grote varkensbedrijven. Het belangrijkste is de Richtlijn Industriële Emissies (voorheen de IPPC-richtlijn), die regelgeving bevat voor IPPC-installaties. Het minimum aantal varkens in de RIE is 2000 productievarkens of 750 zeugen. De RIE bevat eisen voor milieu-inspecties. Ook eist de richtlijn dat IPPC-installaties de beste beschikbare technieken (BBT) gebruiken, die zijn opgenomen in het Bref-document “Intensieve pluimvee- en varkenshouderij”. Voor de meeste activiteiten in de varkenshouderij kan een BBT worden vastgesteld, die in deze leidraad is opgenomen. Dit helpt de inspecteurs hun weg te vinden in het ingewikkelde en uitgebreide Bref-document.

De voorbereiding van de inspectie omvat het verzamelen van informatie en het bestuderen van de beschikbare tekeningen, kaarten en technische informatie. De inspecteurs bestuderen ook de bijbehorende wetgeving en richtsnoeren (indien beschikbaar). Het bezoek bestaat uit twee delen. In het ene deel worden de documenten, beoordelingen en verslagen in het kantoor van de installatie onderzocht, het andere deel vindt plaats tijdens de controle van de installatie. Checklists en hoofdvragen voor inspectie uit deze leidraad kunnen voor alle inspectiestappen worden gebruikt.

Tags:

Lead country and contact

Nederland

Subscribe to our newsletter