IMPEL Logo

Natuurbescherming bij vergunningen en inspecties van industriële installaties

Dit verslag/tool is vooral gericht op verduidelijking van de screeningcriteria, beoordeling van significante effecten, beoordeling van cumulatieve effecten en, indien mogelijk, mechanismen om te controleren of de vergunningsvoorwaarden met betrekking tot de krachtens artikel 6, lid 3, vastgestelde verzachtende maatregelen worden nageleefd. 6(3). Met betrekking tot de omgang met Natura 2000 bij de vergunningverlening en inspectie van industriële installaties zijn in het project enkele goede praktijken vastgesteld die in het verslag worden beschreven.

Tags:

Lead country and contact

Duitsland

Subscribe to our newsletter