IMPEL Logo

Gegevensbank met risicocriteria (IRAM)

Op 6 januari 2011 is de richtlijn industriële emissies (RIE) in werking getreden, en de in artikel 80, lid 1, genoemde bepalingen ervan moesten binnen twee jaar in nationaal recht worden omgezet. De richtlijn industriële emissies stelt nieuwe eisen aan de inspectie van industriële installaties, zoals beschreven in artikel 23 van de richtlijn. De verplichtingen inzake routinematige milieu-inspecties vormen een nieuwe uitdaging voor de EU-lidstaten. IMPEL heeft reeds een geïntegreerde risicobeoordelingsmethode (IRAM) ontwikkeld in het kader van het IMPEL easyTools-project, als instrument om de lidstaten te helpen aan de eisen van artikel 23 van de richtlijn inzake industriële emissies te voldoen. De ontwikkeling van een geïntegreerde risicobeoordelingsmethode (IRAM) en het bijbehorende IT-instrument heeft duidelijk gemaakt dat een risicobeoordelingsinstrument niet alleen voor inspecties in het kader van de richtlijn inzake industriële emissies moet worden gebruikt, maar ook voor inspecties in het kader van de Seveso-richtlijn en het RMCEI.

Databank met risicocriteria

Als onderdeel van het project is een toegangsdatabank ontwikkeld met een verzameling risicocriteria die door milieuautoriteiten in de hele EU worden gebruikt.

Tags:

Lead country and contact

Duitsland

Subscribe to our newsletter