IMPEL Logo

Vaststelling van inspectiedoelen en richtsnoeren voor prestatiecontrole

In het project Doing the right thing (DTRT) heeft IMPEL enkele jaren gewerkt aan het onderwerp inspectieplanning. DTRT introduceerde de milieu-inspectiecyclus. Belangrijke stappen in die cyclus zijn het stellen van prioriteiten en het bepalen van inspectiedoelen en bijbehorende prestatie indicatoren. Toen de autoriteiten DTRT gingen uitvoeren, bleek dat zij vooral bij deze twee stappen verdere ondersteuning nodig hadden. Daarom besloot IMPEL om op deze gebieden enkele aanvullende instrumenten te ontwikkelen.
De begeleiding in dit rapport richt zich op het bepalen van inspectiedoelen en prestatie monitoring. In een ander project werd een instrument ontwikkeld voor het stellen van prioriteiten (EasyTools project). Samen met DTRT bieden zij de autoriteiten een uitgebreide reeks richtsnoeren voor de planning van inspecties.

>

Deze leidraad is in de eerste plaats geschreven om inspectie-instanties te helpen bij het vaststellen en monitoren van doelstellingen voor het inspecteren van gereguleerde inrichtingen, maar kan ook breder worden gebruikt. Zo kunnen inspectie-instanties die ook bevoegd zijn om handhavend op te treden tegen illegale stortingen van afval, de in deze leidraad uiteengezette methodologie gebruiken om doelstellingen voor het systematisch aanpakken van deze locaties vast te stellen en te monitoren.

Tags:

Lead country and contact

Nederland

Subscribe to our newsletter