IMPEL Logo

Stap-voor-stap handleiding voor de planning van milieu-inspecties

Volgens de aanbeveling betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties (RMCEI) moeten alle inspectieactiviteiten vooraf worden gepland. In de praktijk is gebleken dat er behoefte is aan richtsnoeren voor de toepassing van de minimumcriteria voor planning in de RMCEI. Daartoe is deze leidraad opgesteld.

Tags:

Subscribe to our newsletter