IMPEL Logo

Tools

 • Naleving van de richtlijnen: Hulp bij het bedrijfsbeheersysteem (CMS)

  Het traditionele toezicht heeft verschillende tekortkomingen. Hoewel sommige gereguleerden een afschrikkende aanpak nodig hebben, zijn de meeste gereguleerden bereid zich aan de overheidsvoorschriften te houden. Sommige van hen, vooral de grotere gereguleerde organisaties, staan open voor nieuwe vormen van regelgeving. Voor deze bedrijven is een traditionele commando- en controlebenadering niet erg doeltreffend omdat deze geen rekening houdt met de eigen capaciteiten van het bedrijf en de intrinsieke motivatie kan ondermijnen.

  [Read more]
 • iDepend modelleringstool

  iDEPEND is een instrument voor afhankelijkheidsmodellering dat regelgevers kan helpen interventiestrategieën en benaderingen vast te stellen om het gedrag van exploitanten met betrekking tot de naleving van milieuvoorschriften te verbeteren. Tegelijkertijd analyseert het instrument het mogelijke succes van de gekozen aanpak.

  [Read more]
 • Checklist voor de beoordeling van wetgeving op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid

  Om beleidsmakers, wetgevers en belanghebbenden aan te moedigen meer aandacht te besteden aan waarschijnlijke problemen met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid tijdens het gehele wetgevingsproces, teneinde problemen met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid via een proactieve aanpak te voorzien en te verhelpen, heeft IMPEL een project opgezet dat erop gericht is een praktische checklist op te stellen om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van bestaande en nieuwe wetgeving te beoordelen met als doel de algemene uitvoering van de EU-milieuwetgeving in de lidstaten te verbeteren.

  [Read more]
 • Buurtdialoog - Toolkit

  Dit document is bedoeld voor overheden en bedrijven die een directe dialoog willen gebruiken of bevorderen benadering voor het oplossen van milieuconflicten tussen bewoners en bedrijfsterreinen willen gebruiken of bevorderen. Een aantal lidstaten is betrokken geweest bij een reeks projecten voor het opzetten van een buurtdialoog, waarbij voorbeelden zijn verzameld en geëvalueerd van de wijze waarop milieuconflicten tussen bedrijven en hun buurt door middel van een dialoog kunnen worden opgelost.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter