IMPEL Logo

Tools

  • De juiste dingen doen methodologie voor vergunningen - Vergelijking

    De juiste dingen doen voor milieuvergunningen is een lopend project (2016-2018) waarbij de relatie tussen vergunningverlening en inspectie onder de loep wordt genomen, interessante casestudies en beste praktijken in Europa worden geïdentificeerd en de stappen die in vergunningsprocedures kunnen worden gebruikt, worden vastgesteld en beschreven.

    [Read more]

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.