IMPEL Logo

Tools

 • Financiële voorziening voor milieuverplichtingen - Praktische gids

  Deze praktische gids is bedoeld als referentiedocument voor regelgevers. Het schrijft niet voor wat een regelgever moet doen. In plaats daarvan is het de bedoeling informatie te verstrekken om de regelgevers te helpen betere beslissingen te nemen over financiële voorzieningen voor milieuverplichtingen en -aansprakelijkheid. Op die manier moet de gids bijdragen tot een betere bescherming van het milieu en de overheidsfinanciën, de naleving van het beginsel "de vervuiler betaalt" bevorderen en investeringen van de exploitanten in preventie van verontreiniging aanmoedigen. De gids geeft aan met welke punten rekening moet worden gehouden in het besluitvormingsproces bij de beoordeling van financiële voorzieningen, en helpt regelgevers en andere gebruikers bij het vinden van succesvolle oplossingen. Ook wordt gewezen op het belang van permanent onderhoud en toezicht op de financiële voorzieningen om ervoor te zorgen dat die financiële voorzieningen met succes worden verstrekt wanneer dat nodig is, en worden voorbeelden gegeven van gebruik en richtsnoeren op internationaal niveau.

  [Read more]
 • De juiste dingen doen methodologie voor vergunningverlening - Vergelijking

  Doing the right things for environmental permitting is een lopend project (2016-2018) dat de relatie tussen vergunningverlening en inspectie onder de loep neemt, interessante casestudies en beste praktijken in Europa identificeert en beschrijft welke stappen in vergunningsprocedures kunnen worden gebruikt.

  [Read more]
 • Natuurbescherming bij vergunningen en inspecties van industriële installaties

  Dit verslag/tool is vooral gericht op de verduidelijking van de screeningcriteria, de beoordeling van significante effecten, de beoordeling van cumulatieve effecten en, indien mogelijk, de mechanismen die zijn ingesteld om te controleren of de vergunningsvoorwaarden met betrekking tot de krachtens artikel 6, lid 3, vastgestelde verzachtende maatregelen worden nageleefd. 6(3). Met betrekking tot de omgang met Natura 2000 bij de vergunningverlening en inspectie van industriële installaties zijn in het project enkele goede praktijken vastgesteld die in het verslag worden beschreven.

  [Read more]
 • Goede praktijken inzake energie-efficiëntie bij vergunningen en inspecties

  Dit document geeft een overzicht van goede praktijken in verband met de behandeling van energie-efficiëntie bij vergunnings- en inspectieprocedures.

  [Read more]
 • Behandeling van afvalstoffen vóór het storten overeenkomstig artikel 6 van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen. 6 van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen

  Dit verslag bevat de resultaten van het gedeelte van het IMPEL-stortplaatsproject dat gericht is op de uitvoering door de EU-lidstaten van artikel 6 van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen, teneinde de situatie in de lidstaten met betrekking tot het storten van onbehandelde afvalstoffen te onderzoeken. om de situatie in de lidstaten met betrekking tot het storten van onbehandeld afval te onderzoeken. Vooraf werd een enquête verspreid.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter