IMPEL Logo

Behandeling van afvalstoffen vóór het storten overeenkomstig artikel 6 van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen. 6 van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen

Dit verslag bevat de resultaten van het gedeelte van het IMPEL-stortproject dat gericht is op de tenuitvoerlegging door de EU-lidstaten van artikel 6 van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen, teneinde de situatie in de lidstaten met betrekking tot het storten van onbehandeld afval te onderzoeken. Vooraf werd een enquête verspreid.

Het verslag bevat:

  • een analyse van de verschillende benaderingen om de noodzaak van een behandeling vóór het storten te beoordelen
  • een analyse van criteria en technologieën voor afvalverwerking
  • de vergunningsvoorschriften voor het mengen van de afvalstoffen
  • observaties over een gemeenschappelijke methodologie om ANC te evalueren bij de behandeling van stabiel niet-reactief afval
  • suggesties voor een goede inspectie om te beoordelen of de behandeling van zowel VHA als industrieel afval wordt nageleefd.

Tags:

Subscribe to our newsletter