IMPEL Logo

Tools

 • De juiste dingen doen methodologie voor vergunningverlening - Vergelijking

  Doing the right things for environmental permitting is een lopend project (2016-2018) dat de relatie tussen vergunningverlening en inspectie onder de loep neemt, interessante casestudies en beste praktijken in Europa identificeert en beschrijft welke stappen in vergunningsprocedures kunnen worden gebruikt.

  [Read more]
 • Natuurbescherming bij vergunningen en inspecties van industriële installaties

  Dit verslag/tool is vooral gericht op de verduidelijking van de screeningcriteria, de beoordeling van significante effecten, de beoordeling van cumulatieve effecten en, indien mogelijk, de mechanismen die zijn ingesteld om te controleren of de vergunningsvoorwaarden met betrekking tot de krachtens artikel 6, lid 3, vastgestelde verzachtende maatregelen worden nageleefd. 6(3). Met betrekking tot de omgang met Natura 2000 bij de vergunningverlening en inspectie van industriële installaties zijn in het project enkele goede praktijken vastgesteld die in het verslag worden beschreven.

  [Read more]
 • Goede praktijken inzake energie-efficiëntie bij vergunningen en inspecties

  Dit document geeft een overzicht van goede praktijken in verband met de behandeling van energie-efficiëntie bij vergunnings- en inspectieprocedures.

  [Read more]
 • iDepend modelleringstool

  iDEPEND is een instrument voor afhankelijkheidsmodellering dat regelgevers kan helpen interventiestrategieën en benaderingen vast te stellen om het gedrag van exploitanten met betrekking tot de naleving van milieuvoorschriften te verbeteren. Tegelijkertijd analyseert het instrument het mogelijke succes van de gekozen aanpak.

  [Read more]
 • Checklist voor de beoordeling van wetgeving op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid

  Om beleidsmakers, wetgevers en belanghebbenden aan te moedigen meer aandacht te besteden aan waarschijnlijke problemen met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid tijdens het gehele wetgevingsproces, teneinde problemen met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid via een proactieve aanpak te voorzien en te verhelpen, heeft IMPEL een project opgezet dat erop gericht is een praktische checklist op te stellen om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van bestaande en nieuwe wetgeving te beoordelen met als doel de algemene uitvoering van de EU-milieuwetgeving in de lidstaten te verbeteren.

  [Read more]
 • Buurtdialoog - Toolkit

  Dit document is bedoeld voor overheden en bedrijven die een directe dialoog willen gebruiken of bevorderen benadering voor het oplossen van milieuconflicten tussen bewoners en bedrijfsterreinen willen gebruiken of bevorderen. Een aantal lidstaten is betrokken geweest bij een reeks projecten voor het opzetten van een buurtdialoog, waarbij voorbeelden zijn verzameld en geëvalueerd van de wijze waarop milieuconflicten tussen bedrijven en hun buurt door middel van een dialoog kunnen worden opgelost.

  [Read more]
 • Behandeling van afvalstoffen vóór het storten overeenkomstig artikel 6 van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen. 6 van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen

  Dit verslag bevat de resultaten van het gedeelte van het IMPEL-stortplaatsproject dat gericht is op de uitvoering door de EU-lidstaten van artikel 6 van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen, teneinde de situatie in de lidstaten met betrekking tot het storten van onbehandelde afvalstoffen te onderzoeken. om de situatie in de lidstaten met betrekking tot het storten van onbehandeld afval te onderzoeken. Vooraf werd een enquête verspreid.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter