IMPEL Logo

IMPEL Supporting IED Implementation Project Anbud – Frist 7. september

17 Aug, 2023

IMPEL Supporting Industrial Emissions Directive (IED) Implementeringsprosjektet tar sikte på å dele kunnskap og god praksis blant regulatoriske fagpersoner og utvikle veiledning og opplæringsmateriell for å støtte effektiv implementering av IED.

I dette prosjektet er det Arbeidsgruppen for svin og fjørfe, som har som mål å implementere miljøkontroller på intensive husdyrhold.

Innenfor rammen av denne arbeidsgruppen, ser IMPEL etter en tjenesteleverandør som kan utarbeide en kort video for formidling av resultater fra arbeidsgruppen.

Vennligst se vedlagte tjenesteannonse for konsulenten i rammeverket IMPEL Supporting IED Implementation.

Søknadsfristen er 7. september 2023.

Subscribe to our newsletter