IMPEL Logo

IMPEL TIGDA Prosjektanbud – Forlenget frist – 30. juni

20 Jun, 2023

IMPEL Tackling ulovlig grunnvannsboring og -uttak (TIGDA)-prosjektet har som mål å dele kunnskap og god praksis om hvordan man håndterer grunnvannsboring og -uttak. Dette vil inkludere spesifikke tillatelsesvilkår, akkrediteringer samt håndhevingsverktøy og metoder på plass i forskjellige medlemsland for å redusere ulovlig boring og (over)abstraksjon av grunnvann og dermed bidra til å oppnå en god kvantitativ og kvalitativ tilstand for grunnvannsforekomster.

Under TIGDA-prosjektet er det en arbeidspakke for 'Jordobservasjonsteknikker for påvisning av ulovlige grunnvannsaktiviteter'. Denne arbeidspakken tar sikte på å gjennomgå de ulike typene jordobservasjonsmetoder og data som kan brukes for å oppdage ulovlig grunnvannsaktivitet. Innenfor arbeidspakken er det behov for å gi en skriftlig rapport med anbefalinger for jordobservasjonsmetoder og data mot omfanget av ulovlig grunnvannsaktivitet.

Derfor søker IMPEL, for behovene til arbeidspakken "Jordobservasjonsteknikker for deteksjon av ulovlige grunnvannsaktiviteter", etter en tjenesteleverandør.

Vennligst se vedlagte tjenesteannonse for konsulent i rammeverket IMPEL TIGDA-prosjektet.

Søknadsfristen er forlenget til 30. juni.

Subscribe to our newsletter