IMPEL Logo

News

 • IMPEL Waste Management and Circular Economy Project holdt en treningsøkt i Bucuresti

  13 Oct, 2023

  4.–6. oktober fant en tredagers treningsøkt sted i Bucuresti, Romania, organisert innenfor paraplyen til IMPEL-prosjektet «Avfallshåndtering og sirkulær økonomi». På møtet deltok mine 25 miljøeksperter (hovedsakelig inspektører og tillatelsesskrivere) fra forskjellige land og fra Romania. I tillegg deltok over 60 IMPEL-medlemmer online.

  [Read more]
 • REACH Regulation and Circular Economy Guideline is now available

  12 Oct, 2023

  In order to promote circular economy, the concepts of ‘by-product’ and ‘End-of-Waste’ are highly relevant. REACH does not apply to waste. But REACH does apply to by-products and end-of-waste.

  [Read more]
 • IMPEL Implementering av fugle- og habitatdirektivene ved European Aerodromes Project gjorde flyplassbesøk i Danmark

  05 Oct, 2023

  Flyplasser dekker en betydelig del av Europa, spredt over hele kontinentet, og huser et bredt utvalg av Europas plante- og dyrearter. Noen av disse dyrene, spesielt de tunge og/eller flokkende fugleartene, er en av de største farene for luftfarten. Ved kollisjon med fly (fly – dyrelivskollisjon), kan fuglene og andre dyr sette sikkerheten til flyet, dets mannskap og passasjerer i fare (og folk som bor i nærheten av flyplasser og utover).

  [Read more]
 • Slutterklæring - 4 nettverkskonferanse

  04 Oct, 2023

  De fire nettverkene, IMPEL – European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law, EUFJE – The European Union Forum of Judges for the Environment, ENPE – European Network of Prosecutors for the Environment, og EnviCrimeNet, har i dag gitt ut en uttalelse etter at vellykket 4 nettverkskonferanse, holdt i Roma forrige uke. Uttalelsen fokuserer på 5 nøkkeltemaer som nettverkene anser som kritiske for å takle miljøkriminalitet, nemlig: nye teknikker for å forebygge og oppdage miljølovbrudd behovet for administrativ og strafferettslig håndhevelse for å utfylle hverandre. gjør miljøkriminalitet ulønnsomt. vurdere, utbedre og erstatte skaden som er påført. måling av håndhevingsresultater.

  [Read more]
 • 4 Networks-konferansen starter i morgen!

  27 Sep, 2023

  Det er snart på tide at den første 4 nettverkskonferansen holdes personlig siden 2017! Arrangementet starter i morgen og samler over 400 deltakere fra relevante myndigheter og medlemmer av de 4 nettverkene, IMPEL, EUFJE, ENPE og EnviCrimeNet. Målet med konferansen er å debattere felles innsats for å bekjempe miljøkriminalitet.

  [Read more]
 • Trendvending i grunnvannsforurensning minikonferanse ble holdt i Frankfurt

  27 Sep, 2023

  Trendreversering vanskelig, men ikke umulig 4. september 2023 holdt IMPEL-prosjektet «Trend reversal in groundwater pollution» en minikonferanse i Frankfurt am Main (Tyskland). 29 administrative og vitenskapelige eksperter fra syv land (Tyskland, Albania, Danmark, Ungarn, Luxembourg, Romania og Storbritannia) diskuterte forurensning av grunnvann med nitrat, plantevernmidler, salt og andre skadelige stoffer fra diffuse kilder, og beste praksis for hvordan snu negative trender. Erfaringer med ulike retningslinjer og instrumenter, spesielt i Danmark, Storbritannia og Tyskland, ble sammenlignet og de ulike synspunktene fra regulatorer, vannleverandører og gårdskonsulenter ble utvekslet.

  [Read more]
 • Tender for IT Security and GDPR

  19 Sep, 2023

  IMPEL is seeking applicants for an IT Compliance and Security Check. IMPEL is a non-profit association of environmental authorities from various European countries, with a focus on promoting effective implementation and enforcement of environmental legislation.I IMPEL emphasizes the importance of secure data exchange, especially in light of the COVID-19 pandemic's impact on virtual communication. To protect the network and its member agencies, IMPEL aims to conduct a comprehensive IT security assessment and implement professional risk mitigation measures, making this tender request critical for ensuring the network's security and reliability.

  [Read more]
 • Resultatene fra IMPEL Water and Land Remediation Project ble presentert på AquaConSoil 2023

  14 Sep, 2023

  Prosjektleder for vann- og landsanering Marco Falconi deltok på AquaConSoil 2023-konferansen som finner sted i Praha fra 11. til 15. september 2023. Marco Falconi presenterte resultatene av IMPEL Water and Land Remediation Project på konferansen 13. september 2023 under TEMA 3: Sustainable sanering, nye forurensninger og forebygging mot null forurensning.

  [Read more]
 • IMPEL Supporting IED Implementation Project Anbud – Frist 7. september

  17 Aug, 2023

  Innenfor IMPEL Supporting IED Implementation Project og omfanget av arbeidsgruppen for griser og fjærkre, ser IMPEL etter en tjenesteleverandør for å utarbeide en kort video for spredningsformål av utdata fra arbeidsgruppen. Vennligst se vedlagte tjenesteannonse for konsulenten i rammeverket IMPEL Supporting IED Implementation. Søknadsfristen er 7. september 2023.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter