IMPEL Logo

News

 • IMPEL Nature Protection Expert Team Meeting ble holdt 20. april 2023

  01 Jun, 2023

  IMPEL Nature Protection Expert Team Meeting fant sted 20. april 2023 i Roma. Det italienske instituttet for miljøvern og forskning (ISPRA) var vertskap for arrangementet. 30 representanter fra 18 land deltok på møtet på stedet og mange flere ble med på nettet.

  [Read more]
 • Felles inspeksjon av IMPEL Public Nuisance Project Team

  01 Jun, 2023

  Under IMPEL Supporting IED Implementation Project organiserte Working Group for Public Nuisance et prosjektgruppemøte og en felles inspeksjon ved en tremasse- og papirfabrikk i Finland 15.-16. mai 2023. Inspektører fra Portugal, Spania, Tyskland og Finland ble med.

  [Read more]
 • IMPEL NPRI-prosjekt med Nord-Makedonia og Serbia

  26 May, 2023

  IMPELs National Peer Review Initiative (NPRI) legger grunnlaget for utviklingen av autonome peer review-aktiviteter i nasjonale nettverk av miljømyndigheter og -byråer. NPRI-tilnærmingen kan brukes som et fleksibelt verktøy for å forbedre egne prestasjoner gjennom dialog, felles konfrontasjon og utveksling av god praksis mellom jevnaldrende som tilhører samme nettverk eller til en gruppe interessenter som arbeider med samme problemstillinger. Det er et kraftig verktøy som støtter gjennomføringen av EUs ECA-initiativ, hovedsakelig gjennom dets potensial til å implementere god og beste praksis og homogenisering.

  [Read more]
 • Felles workshop av IMPEL Marine Transborder Transects-MTT-prosjektet og LIFE Conceptu Maris-prosjektet

  12 May, 2023

  Flere forskningsinstanser har i mange år arbeidet med å overvåke hvaler med store fartøyer og ferger som observasjonsplattform. Det er et sterkt behov for at alle teamlederne i de forskjellige forskningsorganene møter og styrker samarbeidet, beste praksis og forbedringen av den felles forsknings- og delte overvåkingsprotokollen, samt utvider undersøkelsesdekningen. IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) Project har som mål å knytte sammen de to nettverkene (Middelhavet og Atlanterhavet) og utvide nettverkene til de sørlige landene i Middelhavsregionen for å styrke implementeringen av miljølovgivningen i Europa.

  [Read more]
 • Felles inspeksjon av IMPEL Industriell oppdrett av fjørfe og griser prosjektteam

  11 May, 2023

  Underprosjekt for industriell oppdrett av griser og fjørfe under IMPEL Supporting IED Implementation Project hadde et hybridmøte i prosjektgruppen den 3. og en felles inspeksjon på en purkefarm 4. mai 2023 i Murcia, Spania. Fra IMPELs side ble miljøoffiserer fra Spania, Nederland, Irland, Storbritannia, Island, Polen, Belgia og EU-kommisjonen med på møtet. Også offiserer fra Estland, Østerrike, Danmark, Albania, Italia og Slovenia deltok online i arbeidsgruppen.

  [Read more]
 • BIOVALT ANBUD Frist 19. mai

  09 May, 2023

  European Union Forum of Judges for the Environment (EUFJE) er en internasjonal non-profit forening. Målet med forumet er å bidra til bedre implementering og håndhevelse av nasjonal, europeisk og internasjonal miljølovgivning: - ved å bidra til bedre kunnskap om miljørett blant dommere, - ved å dele rettspraksis, og - ved å dele erfaringer på området opplæring av rettsvesenet i miljørett. Foreningen er registrert i Belgia og dens juridiske sete er i Brussel. Arbeidsspråkene er nederlandsk, engelsk og fransk.

  [Read more]
 • IMPEL Trend reversering i grunnvannsforurensningsprosjekt presentert for CIS grunnvannseksperter

  27 Apr, 2023

  IMPEL Project Trend reversering i grunnvannsforurensning ble presentert 19. april ved videoanrop til det 43. møtet i CIS Groundwater Working Group som fant sted i Uppsala (Sverige).

  [Read more]
 • Statens miljøtilsyn i Ukraina slutter seg til IMPEL

  19 Apr, 2023

  Statens miljøtilsyn i Ukraina slutter seg til IMPEL

  [Read more]
 • IMPEL Industry and Air Expert Team Steering Committee møttes i Brussel og hadde et møte med EU-kommisjonen

  10 Apr, 2023

  3. og 4. april møttes alle arbeidsgruppeledere i Expert Team Industry and Air i Brussel. De diskuterte fremdriften til gruppene sine og hadde en idédugnad om neste prosjektsyklus i 2025-2027. I de påfølgende månedene før sommeren vil de fleste arbeidsgruppene ha sine F2F-møter og mange av dem vil også organisere et stedsbesøk eller en felles inspeksjon. Mange av dem vil også organisere et kort webinar kort tid etter møtet hvor alle IMPEL-medlemmer kan bli med, så hold øye med IMPEL-nyhetene. Dersom du er interessert i et emne, ta kontakt med arbeidsgruppeleder. Arbeidsgruppeledere snakket også om det hybride ekspertteammøtet 17. og 18. oktober 2023 i Stuttgart, hvor alle arbeidsgruppene vil komme sammen.

  [Read more]
 • IMPEL Implementering av fugle- og habitatdirektivene ved European Aerodromes Project gjorde sitt første flyplassbesøk

  04 Apr, 2023

  Flyplasser dekker en betydelig del av Europa, spredt over hele kontinentet, og huser et bredt utvalg av Europas plante- og dyrearter. Noen av disse dyrene, spesielt de tunge og/eller flokkende artene av fugler og andre dyr, er en av de største farene for luftfarten. Ved kollisjon med fly (fly – dyrelivskollisjon), kan fuglene og andre dyr sette sikkerheten til flyet, dets mannskap og passasjerer i fare (og folk som bor i nærheten av flyplasser og utover).

  [Read more]

Subscribe to our newsletter