IMPEL Logo

Vann og jordsanering

2021

Ongoing

Prosjektbeskrivelse og mål

Forvaltningen av forurensede områder er en prosess som har ulik hastighet i medlemslandene. Dette skyldes delvis forskjeller i lovgivning som vil bety ulike definisjoner når det gjelder å lage noen eksempler "potensielt forurensede lokaliteter", "forurensede lokaliteter", "sanerte lokaliteter". Av denne grunn lanserte EU-kommisjonen-JRC et initiativ med EEA-EIONET-nettverket for å finne felles definisjoner og en undersøkelse i MS i 2018 som resulterte i å definere 6 nettstedstatuser.

De forventede resultatene av dette prosjektet er:

  • Støtte/utveksle teknisk erfaring som kreves for å gjøre fremskritt med utbedringsfasen i Europa for å gjøre det mulig for de MS der ingen prosedyre for øyeblikket finner sted å ha én referanse.
  • Å dele kunnskap, ferdigheter og god praksis, produsere teknisk veiledning, koordinere tiltak mellom land.
  • Å involvere de viktigste europeiske nettverkene som tar for seg problemer med forurensede nettsteder som COMMON FORUM, Eionet WG Contamination og NICOLE.

Aktiviteter 2023

  • Prosjektgruppen jobber med å utarbeide to nye dokumenter om termisk desorpsjon og fytoremediering . Første utkast forventes i oktober 2023.

Sluttrapporter 2022

Prosjektgruppen ga ut sluttrapporter om flerfaseutvinning i november 2022 og i Soil Washing i januar 2023. Oversettelsen av disse rapportene pågår (forventet september 2023)

Multi Phase Extraction (MPE) rapport (EN)

Jordvask (SW) rapport (EN)

In situ kjemisk oksidasjon (endelige rapporter 2021)

Prosjektgruppen har gitt ut følgende sluttrapporter i 2021 om In Situ Chemical Oxidation på flere EU-språk:

In Situ Chemical Oxidation (ISCO) rapport (EN)

Oxidacion Quimica "in situ" (ISCO) (ES)

Rapport om oksidasjon chimique in situ (OCIS) (FR)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελικη ελικη εσ

Ossidazione chimica in situ (ISCO) rapport (IT)

In situ kjemisk oksidasjon (ISCO) (NL)

Utlenianie Chemiczne In Situ - rapport (PL)

Relatório – Oxidação Química In Situ (ISCO) (PT)

Rapportér privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) poročilo (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Jorddamputvinning (endelige rapporter 2021)

Prosjektgruppen har gitt ut følgende sluttrapporter i 2021 om utvinning av jorddamp på flere EU-språk:

Jorddamputvinning (SVE) rapport (EN)

Extracción de vapores del suelo (SVE) (ES)

Rapport over utvinning av vapeurer du sol (EVS). (FR)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -rapport (NL)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - rapport (PL)

Relatório - Extração de Vapor do Solo (SVE) (PT)

Rapporter privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapor Extraction - SVE) poročilo (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Relaterte filer/informasjon

• Jordtematisk strategi.
• KOM(2006)231 endelig.
• Stockholm-konvensjonen (art. 6, siste versjon).
• MINAMATA-konvensjonen om kvikksølv.
• Ingen netto arealbruk innen 2050 rapportert for første gang i Veikartet til et ressurseffektivt Europa, COM(2011) 571 final.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Ongoing – Period: 2021 – Topic: Water and land - Tags: water

Subscribe to our newsletter