IMPEL Logo

O firmie IMPEL

Kto może zostać członkiem?

Członkami IMPEL mogą być organy władzy publicznej, które wdrażają i egzekwują przepisy prawa ochrony środowiska. Nie jest ono otwarte dla osób fizycznych. Zazwyczaj członkami IMPEL są agencje ochrony środowiska, inspektoraty, agencje wydające pozwolenia oraz ministerstwa. Członkiem IMPEL mogą zostać również stowarzyszenia organizacji i organów zajmujących się wdrażaniem i egzekwowaniem przepisów prawa ochrony środowiska.

Korzyści z uczestnictwa

Współpraca

Państwa organizacja znajdzie się w sieci ponad 50 organów ochrony środowiska z możliwością wspólnej pracy nad praktycznymi kwestiami związanymi z wdrażaniem przepisów poprzez realizację projektów i działań. Zapewni to Państwa organizacji szerokie możliwości nawiązywania kontaktów z innymi specjalistami ds. wdrażania i egzekwowania prawa z krajów członkowskich sieci IMPEL.

Wspólne uczenie się

Projekty i działania sieci IMPEL dają Państwa organizacji możliwość pracy nad wspólnymi wyzwaniami organów ochrony środowiska oraz tworzenia nowych pomysłów i wiedzy. IMPEL stanowi dla członków platformę wymiany pomysłów i doświadczeń oraz uczenia się od siebie nawzajem.

Wspólne uczenie się

Jednym z głównych celów IMPEL jest dzielenie się i opracowywanie wytycznych dotyczących najlepszych praktyk. Umożliwia to czerpanie z doświadczeń ekspertów z innych organów ochrony środowiska.

Dostęp do Basecamp

Basecamp to internetowa platforma do zarządzania projektami i komunikacji. IMPEL korzysta z tego oprogramowania w celu ułatwienia tworzenia sieci kontaktów, interakcji i wymiany informacji między członkami. Posiadanie dostępu do tej platformy jest jedną z praktycznych korzyści wynikających z bycia członkiem IMPEL.

Zwiększenie potencjału

IMPEL zwiększa możliwości budowania potencjału w Państwa organizacji, oferując możliwości uczenia się poprzez projekty, konferencje i szkolenia.

Uczestnictwo w projektach

Twoja organizacja skorzysta z możliwości udziału pracowników w projektach (z wliczonymi kosztami przelotu, zakwaterowania i podstawowego wyżywienia).

Uczestnictwo w zespołach eksperckich

Zespoły eksperckie to tematyczne fora dla podobnie myślących rówieśników, służące wymianie informacji na temat wdrażania i egzekwowania przepisów ochrony środowiska. Jako członek będziecie Państwo mieli możliwość zatrudniania pracowników do udziału w zespołach eksperckich i podejmowania decyzji dotyczących przyszłych projektów.

Pomaganie organizacjom w bardziej efektywnym wykorzystaniu ich ograniczonych zasobów

Poprzez opracowywanie wskazówek technicznych i promowanie stosowania podejścia opartego na ryzyku w celu ukierunkowania wysiłków, sieć IMPEL może pomóc organizacjom członkowskim we wzmocnieniu wdrażania prawa ochrony środowiska.

Współpraca między organami egzekwowania prawa

Współpraca między organami jest bardzo ważna, zwłaszcza w przypadku kwestii transgranicznych. Sieć IMPEL wzmacnia komunikację transgraniczną i powiązania między ekspertami oraz daje członkom możliwość wspólnej pracy nad wspólnymi wyzwaniami w zakresie wdrażania przepisów. Praca ta wzmacnia współpracę między organami ścigania z różnych krajów.

Przeglądy partnerskie

IMPEL oferuje przeglądy partnerskie pod nazwą: "IMPEL Review Initiative" (IRI). IRI jest dobrowolną wzajemną oceną, w ramach której organy środowiskowe państw członkowskich IMPEL pomagają sobie nawzajem w celu poprawy wdrażania unijnego prawa ochrony środowiska. Posiadając IRI, Państwa organizacja może uzyskać niskokosztowe porady w celu dalszego usprawnienia swojej pracy.

Współpraca z partnerami zewnętrznymi

IMPEL ściśle współpracuje z kilkoma sieciami zewnętrznymi, takimi jak Międzynarodowa Sieć Zgodności i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska (INECE), Europejska Sieć Szefów Agencji Ochrony Środowiska (NEPA), Europejska Sieć Prokuratorów Ochrony Środowiska (ENPE) oraz Europejska Sieć Sędziów Ochrony Środowiska (EUFJE). Jako członek IMPEL, Państwa organizacja będzie miała możliwość spotykania się i współpracy również z członkami tych sieci.

Obowiązki

Bycie członkiem wiąże się z odpowiedzialnością. IMPEL czerpie większość swoich dochodów z Unii Europejskiej, ale znaczna część (około 30%) pochodzi ze składek członkowskich (5 000 euro na organizację członkowską). Sieć odnosi takie sukcesy, jakie odnoszą sami uczestnicy, gdy tworzą sieć i współpracują ze sobą, dlatego udział w podejmowaniu decyzji, projektach i działaniach jest również kluczowym elementem bycia członkiem.

Jak postępować?

Jeśli Państwa organizacja jest zainteresowana członkostwem w sieci IMPEL, prosimy o kontakt z naszym sekretariatem.

.

Subscribe to our newsletter